Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

John Löfblom

Professor i kombinatorisk proteinteknologi

Proteiner är en av de viktigaste molekylerna för liv. Naturliga proteiner uppvisar en nästan ofattbar mångfald av strukturer, egenskaper och funktioner. Denna rikedom är inte bara nyckeln till proteinernas centrala roll i livets alla processer men har även gett tillämpningar inom en rad områden, alltifrån enzymer i tvättmedel till nya effektiva läkemedel. Med hjälp av genetiska tekniker och avancerade molekylär-biotekniska metoder så är det möjligt att skapa nya artificiella proteiner med skräddarsydda funktioner.

John Löfbloms forskning syftar till att utveckla nya proteiner som kan användas inom medicinsk diagnostik, och som proteinläkemedel vid cancer och neurodegenerativa sjukdomar. Han fokuserar på det som kallas riktad evolution, eller kombinatorisk proteinteknologi (protein engineering). Med hjälp av mer eller mindre slumpartade mutationer i DNA skapas stora samlingar av kombinatoriska proteinbibliotek. Biblioteken används sedan för att isolera nya proteiner med skräddarsydda egenskaper.

Proteinernas förmåga att binda till andra molekyler har gjort utvecklingen av proteinbaserade läkemedel möjlig. En utveckling som i flera fall har revolutionerat behandlingen av en rad sjukdomar. 

Thordis Arrhenius
Jens H Bardarson
Sonja Monica Berlijn
Anna Björklund
Elias Jarlebring
Tuuli Lappalainen
Jonatan Lenells
Martin Lawoko
Linda Lundström
John Löfblom
Joakim Odqvist
Jimmy Olsson
Atsuto Maki
Gunnar Malm
Mihai Mihaescu
Barbara Noziere
Dirk Pleiter
Oscar Quevedo Teruel
Johan Rockberg
Daniel Söderberg
Eric Tyrode
Rakel Wreland Lindström