Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anna Björklund

Professor i miljöstrategiska studier

Miljöstrategisk studier handlar bland annat om att analysera miljöpåverkan inom olika områden av industri och samhälle med ett livscykelperspektiv, populärt kallat ”från vaggan till graven”. 

Forskningsområdet omfattar exempelvis att jämföra och utvärdera miljöpåverkan av olika strategier för att återvinna eller förebygga avfall, nya material, eller infrastruktur.

Med hjälp av livscykelanalyser kan vi identifiera sätt att minska miljöpåverkan och undvika att det uppstår nya miljöproblem vid utveckling av nya produkter och processer, eller system som avfallshantering. Ju tidigare en livscykelanalys genomförs i en beslutsprocess, desto lättare är det att påverka besluten i en mer hållbar riktning. Därför kombineras analysen ofta med olika metoder för framtidsscenarier. I dessa scenarier kan många osäkerheter om framtiden hanteras för att ge bra beslutsgrunder för att minska påverkan på miljön. 

Anna Björklund forskningsfokus är livscykelanalys för policy- och planeringsändamål och för bedömning av miljöpåverkan av nya teknologier, ofta i kombination med framtidsscenarier. Analyserna omfattar till exempel lokal och nationell avfallsplanering, avfallsutnyttjande och resursåtervinning, cirkulär ekonomi och transportsystem.

Thordis Arrhenius
Jens H Bardarson
Sonja Monica Berlijn
Anna Björklund
Elias Jarlebring
Tuuli Lappalainen
Jonatan Lenells
Martin Lawoko
Linda Lundström
John Löfblom
Joakim Odqvist
Jimmy Olsson
Atsuto Maki
Gunnar Malm
Mihai Mihaescu
Barbara Noziere
Dirk Pleiter
Oscar Quevedo Teruel
Johan Rockberg
Daniel Söderberg
Eric Tyrode
Rakel Wreland Lindström