Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jonatan Lenells

Professor i matematik

Partiella differentialekvationer är centrala inom vetenskapen för att beskriva olika förlopp i naturen. Lösningen till en partiell differentialekvation kan till exempel beskriva hur ytan på en vattenvåg böljar fram och tillbaka, hur en ljuspuls i en fiberoptisk internetkabel fortplantar sig, eller hur rumtiden kröker sig i närheten av ett svart hål. 

Jonatan Lenells forskning fokuserar på icke-linjära partiella differentialekvationer och på olika problem i matematisk fysik. Traditionellt har vågor beskrivits av linjära ekvationer, men många fenomen i naturen är till sitt väsen icke-linjära. När två icke-linjära vågor möts kan summan bli mer än delarna. Ett extremt exempel är det plötsliga skapandet av monstervågor på havet som ensamma kan sänka hela fartyg. Det har skett en snabb utveckling av metoderna för att förstå icke-linjära system under de senaste årtiondena. Den relevanta matematiken och fysiken är full av överraskande resultat och spännande formler. Genom att utveckla metoderna ytterligare kan vi nå en djupare förståelse av vårt universum och världen runt omkring oss.

Thordis Arrhenius
Jens H Bardarson
Sonja Monica Berlijn
Anna Björklund
Elias Jarlebring
Tuuli Lappalainen
Jonatan Lenells
Martin Lawoko
Linda Lundström
John Löfblom
Joakim Odqvist
Jimmy Olsson
Atsuto Maki
Gunnar Malm
Mihai Mihaescu
Barbara Noziere
Dirk Pleiter
Oscar Quevedo Teruel
Johan Rockberg
Daniel Söderberg
Eric Tyrode
Rakel Wreland Lindström