Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rakel Wreland Lindström

Professor i kemiteknik

Energisektorn går igenom en omställning från förbränning av fossila bränslen till användningen av förnybara energikällor. Resultaten är en genomgripande elektrifiering av vårt samhälle, inte minst av transportsektorn. För att lyckas krävs en innovativ utveckling och implementering av elektrokemiska lösningar för lagring och omvandling av energi som batterier och bränsleceller. En effektiv omvandling mellan elektrisk och kemisk energi med låga förluster är en nyckelfråga för dessa elektrokemiska tekniker.

Rakel Wreland Lindström forskningsfokus ligger inom områdena bränsleceller och batterier. Särskilt har hon fokuserat på prestanda- och livslängdsfrågor för polymerelektrolytbränsleceller, litiumjonbatterier och flödesbatterier för fordon och för tillämpningar i elnätet. I hennes forskning utvärderas egenskaperna hos enskilda material, eller komponenterna och dess samspel med cellen, med målet att identifiera de huvudsakliga prestandabegränsningarna. Hon studerar även hur användning och yttre faktorer som temperatur, last/effekt och bränsle påverkar prestanda och livslängd. 

Forskningen bygger främst på elektrokemiska metoder men inkluderar även andra fysikaliska och kemiska metoder för att förstå processerna som pågår i cellerna.

Genom att utveckla nya sätt att kombinera elektrokemiska metoder med andra mikroskopiska eller analytiska tekniker, som masspektrometri, kan hon till exempel följa gasutvecklingen i en cell under drift. 

Thordis Arrhenius
Jens H Bardarson
Sonja Monica Berlijn
Anna Björklund
Elias Jarlebring
Tuuli Lappalainen
Jonatan Lenells
Martin Lawoko
Linda Lundström
John Löfblom
Joakim Odqvist
Jimmy Olsson
Atsuto Maki
Gunnar Malm
Mihai Mihaescu
Barbara Noziere
Dirk Pleiter
Oscar Quevedo Teruel
Johan Rockberg
Daniel Söderberg
Eric Tyrode
Rakel Wreland Lindström