Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Barbara Noziere

Professor i fysikalisk kemi

I dag pågår mycket forskning för att öka förståelsen av jordens atmosfär och hur atmosfärens kemi påverkar såväl luftkvalitet som vårt klimat. Olika kemiska föreningar ger upphov till förändringar och reaktioner i atmosfären. I en förlängning påverkar detta allt från molnbildning och luftkvalitet till uppvärmningen av jordens klimat. 

Barbara Noziere fokuserar på kemiska omvandlingar av organiska föreningar i den nedre atmosfären och deras betydelse för den naturliga och den mänskligt påverkade atmosfären och för klimatet. Hennes forskning befinner sig i gränslandet mellan grundläggande kemi och miljövetenskap eftersom syftet är att identifiera och karakterisera i grunden nya kemiska reaktioner, processer eller föreningar, för att bestämma deras roll i atmosfärens sammansättning, luftkvalitet och klimat. 

Hennes forskning är i huvudsak experimentell och baseras på laboratoriestudier och på analys av atmosfäriska prover. Bland det hon studerar finns fria radikaler och deras roll i atmosfärens oxidativa förmåga, omvandlingar av organiska föreningar i atmosfäriska aerosoler och bildandet av moln.

Barbara Noziere var tidigare forskningsdirektör vid Centre National de la Recherche Scientifique i Lyon och flyttade till KTH år 2021 med ett ERC Advanced Grant från EU.

Thordis Arrhenius
Jens H Bardarson
Sonja Monica Berlijn
Anna Björklund
Elias Jarlebring
Tuuli Lappalainen
Jonatan Lenells
Martin Lawoko
Linda Lundström
John Löfblom
Joakim Odqvist
Jimmy Olsson
Atsuto Maki
Gunnar Malm
Mihai Mihaescu
Barbara Noziere
Dirk Pleiter
Oscar Quevedo Teruel
Johan Rockberg
Daniel Söderberg
Eric Tyrode
Rakel Wreland Lindström