Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Martin Lawoko

Professor i träkemi

Nya material baserade på trä och biomassa kan bli mycket viktiga för att skapa en mer hållbar utveckling och minska klimatförändringen. Om olika ämnen ur biomassan kan förädlas så ger det möjligheten att ersätta många fossilbaserade material och bränslen. 

Martin Lawoko fokuserar på både grundläggande och tillämpade aspekter av utvecklingen av nya biomolekyler från biomassa, och även på metoder för att göra dem praktiskt användbara för industrin. Här finns ett stort behov hos den svenska skogsindustrin att öka sin produktportfölj och samtidigt bidra till en hållbar utveckling och ett minskat klimatavtryck. Forskningen är ofta multidisciplinär och 

sker i internationella samarbetet för att hitta nya sätt att tillverka bland annat bioplaster, biokompositer och funktionella polymerer.

Martin Lawoko arbetar i nära samarbete med ledande pappers- och massaindustrin, som Stora Enso, Wallenberg Wood Science Center (WWSC), samt den strategiska plattformen Bioinnovation som är en branschöverskridande satsning bidra till en biobaserad svensk samhällsekonomi 2050. 

Thordis Arrhenius
Jens H Bardarson
Sonja Monica Berlijn
Anna Björklund
Elias Jarlebring
Tuuli Lappalainen
Jonatan Lenells
Martin Lawoko
Linda Lundström
John Löfblom
Joakim Odqvist
Jimmy Olsson
Atsuto Maki
Gunnar Malm
Mihai Mihaescu
Barbara Noziere
Dirk Pleiter
Oscar Quevedo Teruel
Johan Rockberg
Daniel Söderberg
Eric Tyrode
Rakel Wreland Lindström