Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Joakim Odqvist

Professor i teorin om metallers fasomvandling

Inom det tvärvetenskapliga området materialvetenskap studeras olika materials egenskaper och här utvecklas även nya material med skräddarsydda egenskaper. Här ryms delområdet teorin för metallers fasomvandlingar där forskare med hjälp av experimentella och teoretiska tekniker studerar olika materials mikrostrukturer. Särskilt intressant är hur metalliska legeringar utvecklas över tid och hur de påverkas av värmebehandling. 

Joakim Odqvists forskning har målet att skapa matematiska modeller för hur strukturen, både på nano- och mikroskala, förändras i metalliska legeringar när man tillverkar eller använder dem. Med hjälp av modellerna görs sedan datorsimuleringar och sedan experiment för att bekräfta och utveckla resultaten. 

Strukturen hos ett material är vad som i stor utsträckning också bestämmer materialets egenskaper. Med en större kunskap om hur strukturer uppkommer och utvecklas blir det också lättare att utveckla nya material och förbättra befintliga. 

Thordis Arrhenius
Jens H Bardarson
Sonja Monica Berlijn
Anna Björklund
Elias Jarlebring
Tuuli Lappalainen
Jonatan Lenells
Martin Lawoko
Linda Lundström
John Löfblom
Joakim Odqvist
Jimmy Olsson
Atsuto Maki
Gunnar Malm
Mihai Mihaescu
Barbara Noziere
Dirk Pleiter
Oscar Quevedo Teruel
Johan Rockberg
Daniel Söderberg
Eric Tyrode
Rakel Wreland Lindström