Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Daniel Söderberg

Professor i processer från fiberbaserade material från skoglig råvara

Naturens sätt att bygga upp olika material bygger på förmågan hos mycket små partiklar att organisera sig i kontrollerade, välordnade strukturer. Denna förmåga har mejslats ut under evolutionens lopp och resulterat i material med optimerade egenskaper för olika funktioner. 

Daniel Söderbergs huvudinriktning är att utveckla förståelsen för de fysikaliska fenomen och mekanismer som naturen använder sig av, och utveckla nya eller förbättrade industriella processer och material. Som utgångspunkt används biobaserade komponenter, som de minsta beståndsdelarna hos vedfibrer: nanofibriller av cellulosa. Målet är att utveckla nya processer som inte bara fungerar i labbmiljö men även går att skala upp för industriell tillverkning av nya högpresterande och biobaserade material. 

För att öka förståelsen för vad som sker på den allra minsta nivån, nanoskalan, används avancerad storskalig experimentell teknik som till exempel synkontronljusanläggningen MAX IV i Lund. 

Genom att öka kunskapen om naturens eget sätt att bilda material kan forskningen bidra till utvecklingen av liknande förnyelsebara material och produkter för framtidens hållbara, biobaserade samhälle. 

Thordis Arrhenius
Jens H Bardarson
Sonja Monica Berlijn
Anna Björklund
Elias Jarlebring
Tuuli Lappalainen
Jonatan Lenells
Martin Lawoko
Linda Lundström
John Löfblom
Joakim Odqvist
Jimmy Olsson
Atsuto Maki
Gunnar Malm
Mihai Mihaescu
Barbara Noziere
Dirk Pleiter
Oscar Quevedo Teruel
Johan Rockberg
Daniel Söderberg
Eric Tyrode
Rakel Wreland Lindström