Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Elias Jarlebring

Professor i numerisk analys

Området numerisk linjär algebra handlar om algoritmer och analystekniker för stora mängder information och data. Dessa kan uppstå vid modellering av olika slag, det vill säga abstrakta beskrivningar av verkliga fenomen med hjälp av matematik. I dag skapas stora mängder information inom en rad fält och tillämpningar, allt från fysik, kemi och biologi, till life-science, mikroelektronik och telekom. Ett område som vuxit de senaste åren är maskininlärning inom artificiell intelligens. 

Elias Jarlebring forskning fokuserar på utveckling av algoritmer, teori, metoder och mjukvara med hjälp av numerisk linjär algebra. Området har en abstrakt karaktär och resulterar ofta i allmängiltiga metoder med bred användning. I utvecklingen av nya algoritmer används även tekniker från angränsande matematiska ämnen som komplexanalys, systemteori och sannolikhetsteori. 

Algoritmerna som utvecklas ska lösa verkliga problem och leder ofta fram till utvecklingen av nya mjukvara. Ett exempel är utvecklingen av kretskort där målet är att minska energiförlusterna. Här behövs detaljerade förutsägelser bland annat av hur de elektromagnetiska vågorna rör sig i olika material vilket leder till stora och svåra beräkningstekniska problem som kan lösas med numerisk linjär algebra. 

Thordis Arrhenius
Jens H Bardarson
Sonja Monica Berlijn
Anna Björklund
Elias Jarlebring
Tuuli Lappalainen
Jonatan Lenells
Martin Lawoko
Linda Lundström
John Löfblom
Joakim Odqvist
Jimmy Olsson
Atsuto Maki
Gunnar Malm
Mihai Mihaescu
Barbara Noziere
Dirk Pleiter
Oscar Quevedo Teruel
Johan Rockberg
Daniel Söderberg
Eric Tyrode
Rakel Wreland Lindström