Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Atsuto Maki

Professor i datavetenskap

Hur kan vi på bästa sätt ge en dator förmågan att ta in, tolka och förstå vad den ser med hjälp av en digital kamera? Detta är en grundläggande forskningsfråga inom området datorseende. Området är starkt tvärvetenskapligt och omfattar allt från hur en dator registrerar sin omgivning till beräkningsteorier för att tolka och identifiera bilder. 

Atsuto Makis arbete handlar om att designa algoritmer som kan användas i mer effektiva modeller för datorseende. Området är under stark utveckling och målet är att skapa datorsystem med samma synförmåga som vi människor. Samtidigt behöver nya tekniker och applikationer, som till exempel självkörande bilar, kunna se och tolka sin omgivning ännu bättre än så. Här arbetar Makis forskargrupp i nära samarbete med industriella partners, bland annat för att utveckla system för kvalitetskontroll inom smart industritillverkning och klassificering av ekolodsdata.

Forskningen använder AI, bland annat det som kallas djup maskininlärning, för att lyckas och Atsuto Makis forskargrupp bidrar till att öka kunskapen inom området. 

Thordis Arrhenius
Jens H Bardarson
Sonja Monica Berlijn
Anna Björklund
Elias Jarlebring
Tuuli Lappalainen
Jonatan Lenells
Martin Lawoko
Linda Lundström
John Löfblom
Joakim Odqvist
Jimmy Olsson
Atsuto Maki
Gunnar Malm
Mihai Mihaescu
Barbara Noziere
Dirk Pleiter
Oscar Quevedo Teruel
Johan Rockberg
Daniel Söderberg
Eric Tyrode
Rakel Wreland Lindström