Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jens H Bardarson

Professor i teoretisk fysik

Egenskaper hos kvantmateria bestäms av vilka kvantegenskaper som finns hos dess enskilda beståndsdelar. En kvantpartikel kan uppträda både som en våg, där flera partiklar kan störa varandra likt vattenvågor, och även som något som kan ”trassla in sig” i andra. När många sådana partiklar samverkar kan nya fenomen uppstå som inte kan förstås genom att bara se till de enskilda partiklarna. Nya partiklar, som inte finns naturligt, kan framstå som den grundläggande beståndsdelen i kvantmateria.

Jens H Bardarson forskar om fysiken hos sådan kvantmateria och dess dynamik. Bardarson är inte bara intresserad av en grundläggande teoretisk förståelse av kvantmateria, utan också av hur dess egenskaper kan observeras genom experiment och användas i olika tillämpningar.

Ofta är det första steget att simulera fysiken i ett datorexperiment genom att använda och utveckla kunskap om kvantinformation som ett verktyg. Målet med forskningen är att hitta nya sätt att beskriva och förstå kvantfysiken och den snabbt framväxande kvantteknologin, där kvantdatorer ses som den mest revolutionerande applikationen.

Thordis Arrhenius
Jens H Bardarson
Sonja Monica Berlijn
Anna Björklund
Elias Jarlebring
Tuuli Lappalainen
Jonatan Lenells
Martin Lawoko
Linda Lundström
John Löfblom
Joakim Odqvist
Jimmy Olsson
Atsuto Maki
Gunnar Malm
Mihai Mihaescu
Barbara Noziere
Dirk Pleiter
Oscar Quevedo Teruel
Johan Rockberg
Daniel Söderberg
Eric Tyrode
Rakel Wreland Lindström