Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Eric Tyrode

Professor i fysikalisk kemi

Många av de grundläggande fysikaliska, kemiska och biologiska reaktionerna sker vid de ytor och gränssnitt som skiljer olika ämnen och material. Ytor har mycket speciella egenskaper men är också svåra att studera eftersom deras funktioner kontrolleras av de allra yttersta molekylära lagren. Bland exemplen på sådana gränssnitt finns de barriärer som skyddar och separerar våra celler från extracellulära vätskor i kroppen, till gränserna mellan oblandbara vätskor som olja och vatten, emulsioner och dispersioner, samt även kontaktytan mellan skidorna och snön.

Eric Tyrodes forskning har målet att förstå ytfenomen ur ett molekylärt perspektiv med hjälp av avancerade lasertekniker som är mycket känsliga för de processer som sker vid olika gränssnitt. Med en ökad molekylär förståelse blir det möjligt att utveckla nya koncept och nå genombrott inom många vetenskapliga områden.  

Denna forskning kräver tillgång till teknik och expertis som endast finns på ett fåtal platser i världen. Eric Tyrodes forskargrupp bidrar till ett av de ledande laboratorierna i världen. 

En ökad förståelse av ytors egenskaper kan till utvecklingen av nya material som skyddar allt från metaller till textilier och även förhindra isbildning på till exempel vindkraftverk och pumpar, vilket ökar effektiviteten och minskar underhållskostnader. 

Thordis Arrhenius
Jens H Bardarson
Sonja Monica Berlijn
Anna Björklund
Elias Jarlebring
Tuuli Lappalainen
Jonatan Lenells
Martin Lawoko
Linda Lundström
John Löfblom
Joakim Odqvist
Jimmy Olsson
Atsuto Maki
Gunnar Malm
Mihai Mihaescu
Barbara Noziere
Dirk Pleiter
Oscar Quevedo Teruel
Johan Rockberg
Daniel Söderberg
Eric Tyrode
Rakel Wreland Lindström