Kurser, ABE/Samhällsplanering och miljö

Kursnamn Omfattning Kurskod
Aktiv fjärranalys 7,5 hp FAG3105
Aktörs-nätverksteori som forskningsmetodik i kulturgeografi och planeringsforskning 7,5 hp FAG3003
Algoritmer och beräkningsmetoder inom GIS 7,5 hp FAG3102
Avancerad fjärranalys 7,5 hp FAG3106
Beslutsteori och Beslutsanalys 7,5 hp FAG3006
Etnografiska studier av rum och plats 3,0 hp FAG3171
Forskningsmetodik i transportvetenskap, del 1 4,0 hp FAH3463
Forskningsmetodik i transportvetenskap, del 2 3,5 hp FAH3464
Globaliseringsens nätverk 7,5 hp FAG3174
Högre seminarier om Urban design och planering 7,5 hp FAG3175
Individuell läskurs i urbana och regionala studier 7,5 hp FAG3167
Individuell läskurs i urbana och regionala studier 15,0 hp FAG3169
Litteraturkurs i bebyggelseanalys 7,5 hp FAG3176
Litteraturkurs i transportsystem 7,5 hp FAH3466
Litteraturkurs i transportsystem, mindre kurs 4,0 hp FAH3465
Litteraturkurs i transportsystem, större kurs 15,0 hp FAH3467
Nätverksanalys 7,5 hp FAG3103
Planeringsteori 7,5 hp FAG3164
Planning for Sustainable Urban Development 7,5 hp FAG3162
Projektkurs i urbana och regionala studier 1,5 hp FAG3177
Projektkurs i urbana och regionala studier 3,0 hp FAG3179
Projektkurs i urbana och regionala studier 7,5 hp FAG3180
Projektkurs i urbana och regionala studier 15,0 hp FAG3181
Projektkurs i urbana och regionala studier 4,5 hp FAG3182
Projektkurs i urbana och regionala studier 10,0 hp FAG3183
Rumslig informationsutvinning 7,5 hp FAG3104
Samhällsekonomi och transporter 7,5 hp FAH3461
Samtida planeringsteori 3,0 hp FAG3166
Seminariedeltagande i avancerad fjärranalys 7,5 hp FAG3100
Seminariedeltagande i avancerad GIScience 7,5 hp FAG3101
Seminarier i planering och beslutsanalys 7,5 hp FAG3168
Seminarier i planering och beslutsanalys 4,5 hp FAG3178
Simuleringsmetoder i ekonometri 7,5 hp FAH3456
Självreflexiv samhällsvetenskaplig metodologi för studiet av komplexa fenomen 3,0 hp FAG3165
Spatial analys 7,5 hp FAG3112
Systemanalys 7,5 hp F1H5129
Tillämpad rumslig dataanalys 7,5 hp FAG3170
Uppsats i självreflexiv metodologi 4,5 hp FAG3173
Vetenskaplig kommunikation i planeringsforskning 7,5 hp FAG3172
Visualisering av geoinformation 7,5 hp FAG3109