Kurser, ABE/Geodesi och satellitpositionering

Kursnamn Omfattning Kurskod
Atmosfäriska effekter på GNSS signaler 7,5 hp FAG5123
Felteori 7,5 hp FAG5129
Felteori högre kurs 7,5 hp FAG5126
Fysikalisk geodesi 7,5 hp F1E5007
Fysikalisk geodesi 7,5 hp FAI3025
Fysikalisk geodesi, högre kurs 15,0 hp F1E5008
Fysikalisk geodesi, högre kurs 7,5 hp FAI3026
Geodesi högre kurs 15,0 hp FAG5128
Geodetiska referenssystem 7,5 hp FAG3200
Geodynamik 7,5 hp FAG5125
Hållbarhet och etik i geodesi 1,5 hp FAG5132
Net optimering och deformationsmonitorering 7,5 hp FAG5124
Satellit gravimetri 7,5 hp FAG5127
Satellitbaserad positionering 7,5 hp FAG5130
Tröghetsnavigering och Kalman filtrering 7,5 hp FAG5131