Kurser, BIO/Bioteknologi

Kursnamn Hp Kurskod
Aktuella frågeställningar inom biokatalys I 3,0 BB3530
Aktuella frågeställningar inom biokatalys II 3,0 BB3540
Aktuella frågeställningar inom biokatalys III 3,0 BB3550
Aktuella frågeställningar inom biokatalys IV 3,0 BB3560
Aktuella frågeställningar inom biokemi I 3,0 BB3240
Aktuella frågeställningar inom biokemi II 3,0 BB3250
Aktuella frågeställningar inom biokemi III 3,0 BB3260
Aktuella frågeställningar inom biokemi IV 3,0 BB3270
Aktuella frågeställningar inom biovetenskap 1 3,0 3A5311
Aktuella frågeställningar inom biovetenskap 2 3,0 3A5312
Aktuella frågeställningar inom biovetenskap 3 3,0 3A5313
Aktuella frågeställningar inom biovetenskap 4 3,0 3A5314
Aktuella frågeställningar inom molekylär bioteknologi 1 3,0 3A5320
Aktuella frågeställningar inom molekylär bioteknologi 2 3,0 3A5321
Aktuella frågeställningar inom molekylär bioteknologi 3 3,0 3A5322
Aktuella frågeställningar inom molekylär bioteknologi 4 3,0 3A5323
Aktuella frågeställningar inom nanobioteknik 3,0 3A5801
Aktuella frågeställningar inom protein och enzym vetenskap I 3,0 BB3280
Aktuella frågeställningar inom protein och enzym vetenskap II 3,0 BB3290
Aktuella frågeställningar inom protein och enzym vetenskap III 3,0 BB3300
Aktuella frågeställningar inom protein och enzym vetenskap IV 3,0 BB3310
Aktuella frågeställningar inom storskalig biologi 1 3,0 BB3200
Aktuella frågeställningar inom storskalig biologi 2 3,0 BB3210
Aktuella frågeställningar inom storskalig biologi 3 3,0 BB3220
Aktuella frågeställningar inom storskalig biologi 4 3,0 BB3230
Aktuella trender inom DNA/RNA vetenskap 3,0 3A5316
Aktuella trender inom DNA/RNA vetenskap 2 3,0 3A5324
Aktuella trender inom DNA/RNA vetenskap 3 3,0 3A5325
Aktuella trender inom DNA/RNA vetenskap 4 3,0 3A5326
Aktuellt inom proteomik I 4,0 BB3160
Aktuellt inom proteomik II 4,0 BB3170
Aktuellt inom proteomik III 4,0 BB3180
Aktuellt inom proteomik IV 4,0 BB3190
Allmän biokemi 12,0 3A5102
Allmän biokemi 15,0 3A5103
Andra årets seminarier 4,5 3A5501
Animalcellteknologi 6,0 3A5202
Animalcellteknologi 9,0 3A5214
Biofiberresurser 4,5 BB3100
Biokemi 6,0 3A5104
Biokemisk analys och separationsteknik 7,5 3A5315
Biomimetiska bio- och nanokompositer 7,5 BB3150
Bioprocessteknik 6,0 3A5204
Bioteknik för massa- och pappersindustrin 6,0 3A5601
Bioteknik för massa- och pappersindustrin 6,0 BB3010
Den organiska kemin i enzymatiska reaktioner 7,5 3A5708
Energi och Miljö, doktorandkurs 7,5 BB3500
Enzymatisk syntes 6,0 3A5110
Enzymkatalys 7,5 3A5108
Flerskalig modellering i kemi och biologi 10,0 BB3570
Forskningspresentation i teoretisk kemi och biologi 3,0 BB3470
Forum för Proteinteknologi I 3,0 BB3430
Forum för Proteinteknologi II 3,0 BB3440
Forum för Proteinteknologi III 3,0 BB3450
Forum för Proteinteknologi IV 3,0 BB3460
Framsteg inom teknik för livsvetenskaper I 1,0 BB3510
Framsteg inom teknik för livsvetenskaper II 1,0 BB3520
Genteknik 7,0 BB3420
Handledningsmetodik för projektarbete 6,0 BB3120
Introduktion av Biomime och dess forskning 1,5 BB3090
Kunskapsfronten inom metabolisk ingenjörskonst I 3,0 BB3370
Kunskapsfronten inom metabolisk ingenjörskonst II 3,0 BB3380
Kunskapsfronten inom metabolisk ingenjörskonst III 3,0 BB3390
Kunskapsfronten inom metabolisk ingenjörskonst IV 3,0 BB3400
Kunskapsgenerering i doktorsutbildningsprocessen 4,0 BB3320
Kvantdynamik 7,5 BB3130
Litteraturkurs i bioprocessteknik 7,5 3A5209
Molekylmodellering, Avancerade tillämpningar 8,0 BB3070
Molekylmodellering, Grundläggande tillämpningar 8,0 BB3060
Molekylmodellering, Grundläggande verktyg 8,0 BB3030
Molekylmodellering, Makroskopiska modeller 8,0 BB3050
Molekylmodellering, Mikroskopiska modeller 8,0 BB3040
Naturvetenskapliga tillämpningar av röntgenspektroskopier 7,5 3A5703
Ny litteratur i teoretisk kemi och biologi 3,0 BB3480
Odlingsteknologi, doktorandkurs 7,5 BB3490
Praktisk didaktik - Vetenskapens hus 10,0 BB3140
Praktisk didaktik - Vetenskapens Hus 7,5 BB3410
Python för beräkningsvetenskaper 5,0 BB3110
Seminarier i industriell bioteknik år 3 3,0 BB3330
Seminarier i industriell bioteknik år 5 3,0 BB3360
Seminarier i industriell bioteknologi år 2 3,0 BB3350
Seminarier i industriell bioteknologi år 4 3,0 BB3340
The Chemical Bond 7,5 3A5706
Uppskalning av fermentationsprocesss 4,5 3A5207