Kurser, BIO/Bioteknologi

Kursnamn Omfattning Kurskod
Aktuella frågeställningar inom biokatalys I 3,0 hp FBB3530
Aktuella frågeställningar inom biokatalys II 3,0 hp FBB3540
Aktuella frågeställningar inom biokatalys III 3,0 hp FBB3550
Aktuella frågeställningar inom biokatalys IV 3,0 hp FBB3560
Aktuella frågeställningar inom biovetenskap 1 3,0 hp F3A5311
Aktuella frågeställningar inom biovetenskap 2 3,0 hp F3A5312
Aktuella frågeställningar inom biovetenskap 3 3,0 hp F3A5313
Aktuella frågeställningar inom biovetenskap 4 3,0 hp F3A5314
Aktuella frågeställningar inom molekylär bioteknologi 1 3,0 hp F3A5320
Aktuella frågeställningar inom molekylär bioteknologi 2 3,0 hp F3A5321
Aktuella frågeställningar inom molekylär bioteknologi 3 3,0 hp F3A5322
Aktuella frågeställningar inom molekylär bioteknologi 4 3,0 hp F3A5323
Aktuella frågeställningar inom protein och enzym vetenskap III 3,0 hp FBB3300
Aktuella frågeställningar inom storskalig biologi 1 3,0 hp FBB3200
Aktuella frågeställningar inom storskalig biologi 2 3,0 hp FBB3210
Aktuella frågeställningar inom storskalig biologi 3 3,0 hp FBB3220
Aktuella frågeställningar inom storskalig biologi 4 3,0 hp FBB3230
Aktuella trender inom DNA/RNA vetenskap 3,0 hp F3A5316
Aktuella trender inom DNA/RNA vetenskap 2 3,0 hp F3A5324
Aktuella trender inom DNA/RNA vetenskap 3 3,0 hp F3A5325
Aktuella trender inom DNA/RNA vetenskap 4 3,0 hp F3A5326
Aktuellt inom proteomik I 4,0 hp FBB3160
Aktuellt inom proteomik II 4,0 hp FBB3170
Aktuellt inom proteomik III 4,0 hp FBB3180
Aktuellt inom proteomik IV 4,0 hp FBB3190
Animalcellteknologi 6,0 hp F3A5202
Biomimetiska bio- och nanokompositer 7,5 hp FBB3150
Bioteknik för massa- och pappersindustrin 6,0 hp F3A5601
Enzymatisk syntes 6,0 hp F3A5110
Enzymkatalys 7,5 hp F3A5108
Flerskalig modellering i kemi och biologi 10,0 hp FBB3570
Forum för Proteinteknologi I 3,0 hp FBB3430
Forum för Proteinteknologi II 3,0 hp FBB3440
Forum för Proteinteknologi III 3,0 hp FBB3450
Forum för Proteinteknologi IV 3,0 hp FBB3460
Framsteg inom teknik för livsvetenskaper I 1,0 hp FBB3510
Framsteg inom teknik för livsvetenskaper II 1,0 hp FBB3520
Genteknik 7,0 hp FBB3420
Handledningsmetodik för projektarbete 6,0 hp FBB3120
Kunskapsfronten inom metabolisk ingenjörskonst I 3,0 hp FBB3370
Kunskapsfronten inom metabolisk ingenjörskonst II 3,0 hp FBB3380
Kunskapsfronten inom metabolisk ingenjörskonst III 3,0 hp FBB3390
Kunskapsfronten inom metabolisk ingenjörskonst IV 3,0 hp FBB3400
Kunskapsgenerering i doktorsutbildningsprocessen 4,0 hp FBB3320
Kvantdynamik 7,5 hp FBB3130
Litteraturkurs i bioprocessteknik 7,5 hp F3A5209
Odlingsteknologi, doktorandkurs 7,5 hp FBB3490
Praktisk didaktik - Vetenskapens hus 10,0 hp FBB3140
Praktisk didaktik - Vetenskapens Hus 7,5 hp FBB3410
Python för beräkningsvetenskaper 5,0 hp FBB3110
Seminarier i industriell bioteknik år 3 3,0 hp FBB3330
Seminarier i industriell bioteknik år 5 3,0 hp FBB3360
Seminarier i industriell bioteknologi år 2 3,0 hp FBB3350
Seminarier i industriell bioteknologi år 4 3,0 hp FBB3340
Uppskalning av fermentationsprocesss 4,5 hp F3A5207