Kurser, CHE/Kemi

Kursnamn Omfattning Kurskod
Avancerad yt- och kolloidkemi 15,0 hp F3B5282
Avanserad tillämpad ytkemi 5,0 hp FKD3360
Dynamiska ytkrafter 6,0 hp F3B5211
Elektrokemimetoder för korrosionsstudier - teori och praktik 6,0 hp FKD3270
Forskningsfronten i oorganisk kemi 4,5 hp F3B5400
Forskningsfronten inom analytisk kemi 4,5 hp F3B5155
Forskningsfronten inom yt- och korrosionsvetenskap 4,0 hp FKD3090
Forskningsseminarier i fysikalisk kemi 3,0 hp F3B5230
Funktionella material och ytor, teori 5,5 hp FKD3240
Fysikaliska metoder i yt- och materialkarakterisering 3,0 hp FKD3390
Fördjupad oorganisk kemi 15,0 hp F3B5475
Gränsytor i vetenskap och teknik 3,0 hp FKD3170
Introduktionskurs i kristallografi 7,5 hp FKD3080
Korrosionslära, doktorandkurs 7,5 hp F4H5405
Korrosionsutmaningar - i nuvarande och framtida teknologier 4,5 hp FKD3400
Litteraturstudie i korrosionslära 4,5 hp FKD3030
Litteraturstudie i korrosionslära 7,5 hp FKD3150
Molekylar struktur och dynamik av NMR spektroskopi 7,5 hp F3B5436
Molekylspektroskopi och kvantkemi 9,0 hp F3B5201
Nanostrukturerade material 6,0 hp FKD3300
NMR-mikroskopi av material 6,0 hp F3B5217
NMR-spektroskopi med makromolekylära tillämpningar 6,0 hp F3B5208
Organiska och biokemiska analytiska separationer 7,5 hp F3B5162
Organiska och biokemiska analytiska separationer 6,0 hp F3B5163
Projektarbete inom yt- och kolloidkemi 5,0 hp FKD3340
Projektuppgift i korrosionslära 4,5 hp FKD3020
Projektuppgift i korrosionslära 7,5 hp FKD3160
Statistisk mekanik 6,0 hp F3B5202
Symmetri, gruppteori och bindning inom oorganisk kemi 15,0 hp F3B5480
Tekniker för adsorptionsstudier 6,0 hp FKD3050
Tensiders association i bulk och vid ytor 3,0 hp FKD3370
Teoretisk ytkemi: ytkrafter 8,0 hp FKD3350
Ytor kolloider och mjuka material 7,5 hp FKD3230