Kurser, CHE/Kemi

Kursnamn Hp Kurskod
Association i polymer- och tensidsystem 3,0 3B5213
Asymmetrisk syntes 7,5 3B5559
Avancerad fysikalisk kemi 7,5 3B5205
Avancerad organisk syntes 15,0 KD3120
Avancerad praktisk organisk kemi 1,5 3B5552
Avancerad yt- och kolloidkemi 15,0 3B5282
Avanserad tillämpad ytkemi 9,0 3B5218
Avanserad tillämpad ytkemi 5,0 KD3360
Avbildning med NMR 1,5 3B5210
Bio-oorganisk kemi 7,5 3B5470
Colloidal Phenomena in Natural Systems 6,0 KD3031
Doktorandseminarier i ytkemi 3,0 3B5286
Dynamiska ytkrafter 6,0 3B5211
Ekologisk kemi 6,0 3B5515
Elektrokemimetoder för korrosionsstudier - teori och praktik 6,0 KD3270
Elektrokemiska reaktioner och mekanismer för energiomvandling och- lagring 9,0 KD3290
Forskaretik 1,5 3B5219
Forskningsfronten i enzymdesign 3,0 KD3410
Forskningsfronten i oorganisk kemi 4,5 3B5400
Forskningsfronten inom analytisk kemi 4,5 3B5155
Forskningsfronten inom organisk kemi 4,5 3B5520
Forskningsfronten inom yt- och korrosionsvetenskap 4,0 KD3090
Forskningsseminarier i fysikalisk kemi 3,0 3B5230
Funktionella material och ytor, teori 5,5 KD3240
Fysikaliska metoder i yt- och materialkarakterisering 3,0 KD3390
Fördjupad oorganisk kemi 15,0 3B5475
Gränsskiktsprocesser 6,0 KD3060
Gränsytor i vetenskap och teknik 3,0 KD3170
Impedans mätmetoder för fotoelektrokemiska system 7,5 KD3100
Instrument och metoder för biomimetiska fiberstudier 4,0 KD3220
Introduktionskurs i kristallografi 7,5 KD3080
Korrosionslära, doktorandkurs 7,5 4H5405
Korrosionsutmaningar - i nuvarande och framtida teknologier 4,5 KD3400
Litteraturstudie i korrosionslära 4,5 KD3030
Litteraturstudie i korrosionslära 7,5 KD3150
Miljövattenkemi del I 7,5 3B5425
Miljövattenkemi del II 7,5 3B5426
Modellering av polymerer vid ytor 3,0 KD3140
Moderna strukturmetoder i kemi 9,0 3B5452
Molekylar struktur och dynamik av NMR spektroskopi 7,5 3B5436
Molekylspektroskopi och kvantkemi 9,0 3B5201
Mätmetoder och teori i fotoelektrokemi 10,5 3B5241
Nanomaterial och nanostrukturer: Syntes och karaktärisering 7,5 KD3330
Nanostrukturerade material 6,0 KD3300
NMR-mikroskopi av material 6,0 3B5217
NMR-spektroskopi 7,5 3B5265
NMR-spektroskopi 4,5 3B5266
NMR-spektroskopi med makromolekylära tillämpningar 6,0 3B5208
Organisk fotokemi 6,0 3B5550
Organisk kemi (lic-kurs) 7,5 3B5560
Organisk kemi, del 2. Syntes 7,5 3B5557
Organisk kemi, del I, struktur och dynamik 7,5 3B5558
Organisk masspektrometri 6,0 3B5565
Organisk masspektrometri (SU) 7,5 3B5185
Organisk molekylspektroskopi 4,5 3B5570
Organisk stereokemi 6,0 3B5546
Organiska och biokemiska analytiska separationer 7,5 3B5162
Organiska och biokemiska analytiska separationer 6,0 3B5163
Praktiska aspekter av avancerad AFM-avbildning 6,0 KD3200
Praktiska aspekter av kraft- och friktionsmätningar 6,0 KD3210
Preparativa separationsmetoder för organiska kemister 3,0 3B5551
Projektarbete inom yt- och kolloidkemi 4,5 3B5214
Projektarbete inom yt- och kolloidkemi 5,0 KD3340
Projektuppgift i korrosionslära 4,5 KD3020
Projektuppgift i korrosionslära 7,5 KD3160
Radikalkemi 7,5 3B5340
Radiokemi I 9,0 3B5300
Spåranalys och speciering av metaller 2,5 KD3320
Statistisk mekanik 6,0 3B5202
Strukturbestämning med enkristallröntgendiffration 7,5 KD3070
Strålningsinducerad syntes av organiska och oorganiska nanopartiklar 3,0 KD3380
Strålningskemi med radikalkemi 9,0 3B5321
Strålningskemi, allmän kurs 9,0 3B5320
Styrning av innovationprocessen från forskningsperspektiv 5,0 KD3260
Supramolekylär kemi, fördjupningskurs 6,0 3B5523
Symmetri, gruppteori och bindning inom oorganisk kemi 15,0 3B5480
Tekniker för adsorptionsstudier 6,0 KD3050
Teknisk strålningskemi 6,0 3B5330
Teknisk yt- och kolloidkemi 6,0 3B5281
Tensiders association i bulk och vid ytor 3,0 KD3370
Teoretisk ytkemi: ytkrafter 7,5 3B5209
Teoretisk ytkemi: ytkrafter 8,0 KD3350
Totalsyntes av naturprodukter 7,5 3B5521
Yt- och kolloidkemi 6,0 3B5204
Ytanalys och karakterisering 4,5 3B5222
Ytor kolloider och mjuka material 7,5 KD3230