Kurser, CHE/Kemi

Kursnamn Omfattning Kurskod
Avancerad yt- och kolloidkemi 15,0 hp F3B5282
Avanserad tillämpad ytkemi 5,0 hp FKD3360
Dynamiska ytkrafter 6,0 hp F3B5211
Elektrokemimetoder för korrosionsstudier - teori och praktik 6,0 hp FKD3270
Forskningsfronten i oorganisk kemi 4,5 hp F3B5400
Forskningsfronten inom analytisk kemi 4,5 hp F3B5155
Forskningsfronten inom yt- och korrosionsvetenskap 4,0 hp FKD3090
Forskningsseminarier i fysikalisk kemi 3,0 hp F3B5230
Funktionella material och ytor, teori 5,5 hp FKD3240
Fysikaliska metoder i yt- och materialkarakterisering 3,0 hp FKD3390
Fördjupad oorganisk kemi 15,0 hp F3B5475
Gränsytor i vetenskap och teknik 3,0 hp FKD3170
Introduktionskurs i kristallografi 7,5 hp FKD3080
Korrosionslära, doktorandkurs 7,5 hp F4H5405
Korrosionsutmaningar - i nuvarande och framtida teknologier 4,5 hp FKD3400
Litteraturstudie i korrosionslära 4,5 hp FKD3030
Litteraturstudie i korrosionslära 7,5 hp FKD3150
Molekylar struktur och dynamik av NMR spektroskopi 7,5 hp F3B5436
Molekylspektroskopi och kvantkemi 9,0 hp F3B5201
Nanostrukturerade material 6,0 hp FKD3300
NMR-mikroskopi av material 6,0 hp F3B5217
NMR-spektroskopi med makromolekylära tillämpningar 6,0 hp F3B5208
Organiska och biokemiska analytiska separationer 7,5 hp F3B5162
Organiska och biokemiska analytiska separationer 6,0 hp F3B5163
Projektarbete inom yt- och kolloidkemi 5,0 hp FKD3340
Projektuppgift i korrosionslära 4,5 hp FKD3020
Projektuppgift i korrosionslära 7,5 hp FKD3160
Spåranalys och speciering av metaller 2,5 hp FKD3320
Statistisk mekanik 6,0 hp F3B5202
Symmetri, gruppteori och bindning inom oorganisk kemi 15,0 hp F3B5480
Tekniker för adsorptionsstudier 6,0 hp FKD3050
Tensiders association i bulk och vid ytor 3,0 hp FKD3370
Teoretisk ytkemi: ytkrafter 8,0 hp FKD3350
Ytor kolloider och mjuka material 7,5 hp FKD3230