Kurser, SCI/Farkost och flyg

Kursnamn Omfattning Kurskod
Aeroelasticitet 6,0 hp F4E5929
Analys av kompositers tillverkning 10,0 hp FSD3406
Analys och konstruktion av sandwichstrukturer 10,0 hp FSD3405
Avancerad dimensionering av svetsade konstruktioner 6,0 hp FSD3400
Avancerad flygplansaerodynamik 12,0 hp F4B5221
Beräkningsaeroakustik 3,0 hp FSD3602
Beräkningsaeroakustik Projekt 3,0 hp FSD3603
Buckling och knäckning i fartygsstrukturer 9,0 hp F4B5503
Design och konstruktionsuppgifter 6,0 hp FSD3401
Dimensionering av snabba fartyg 6,0 hp FSD3705
ECO2logy 6,0 hp FSD3900
Experimentella metoder inom skeppstekniken 7,5 hp F4B5502
Flygplanaerodynamik 9,0 hp F4B5200
Fordonsakustik med fokus på förbränningsrelaterat ljud 5,0 hp FSD315V
Fordonsdynamik i flera frihetsgrader 6,0 hp F4B5400
Fordonsdynamik i flera frihetsgrader 6,0 hp FSD3200
Fordonsdynamik, litteraturkurs 9,0 hp F4B5401
Fordonsdynamik, litteraturkurs 6,0 hp FSD3201
Fordonsdynamikjärnväg, högre kurs 12,0 hp F4B5300
Fordonsteknik, litteraturkurs 6,0 hp F4B5402
Fordonsteknik, litteraturkurs 6,0 hp FSD3202
Fordonsteknisk forskarträning 13,5 hp F4B5403
Fordonsteknisk forskarträning 7,5 hp FSD3203
Hjul-räl kontakt 9,0 hp F4B5307
Hjul-rälkontakt 6,0 hp FSD3310
Icke-linjära vibrationer 7,5 hp F4B5113
Ickelinjära vibrationer 7,5 hp FSD3180
Integrerat transportsystem 5,0 hp FSD3901
Introduktion till flyg- och rymdteknik 9,0 hp FSD3801
Järnvägsfordon, högre kurs 9,0 hp F4B5302
Järnvägssystem och spårfordon 9,0 hp F4B5303
Järnvägsteknik, litteraturkurs I 6,0 hp F4B5304
Järnvägsteknik, litteraturkurs II 9,0 hp F4B5306
Järnvägsteknik, litteraturkurs III 3,0 hp F4B5309
Kalkers metoder för hjul-rälkontakt 3,0 hp FSD3311
Kompositmekanik 10,0 hp FSD3403
Litteraturöversikt 6,0 hp F4E5903
Litteraturöversikt i lättkonstruktioner 6,0 hp FSD3407
Marinteknisk forskning 7,5 hp FSD3700
Materialakustik I 7,5 hp FSD3100
Materialakustik III 2,5 hp FSD3103
Multifunktionella material och strukturer 6,0 hp FSD3402
Mätning av ljud och vibration 7,5 hp F4B5112
Mätningar och analys av ljud och vibrationer 9,0 hp FSD3145
Num optimeringsmetoder med strukturmekaniska tillämpningar 9,0 hp F4E5914
Numeriska metoder för ljudutbredning I 6,0 hp FSD3136
Numeriska metoder för ljudutbredning II 4,0 hp FSD3137
Signalanalys 5,0 hp FSD3140
Skeppshydromekanik (avancerad kurs) 15,0 hp F4B5500
Spårfordons dynamik 7,5 hp F4B5313
Spårfordonsdynamik 7,5 hp FSD3313
Spårfordonsteknik 7,5 hp FSD3307
Statistisk energi analys 6,0 hp F4B5109
Structure Borne Sound 7,5 hp FSD3110
Strömningsakustik I 6,0 hp FSD3120
Strömningsakustik II 9,0 hp FSD3121
Strömningsakustik III 3,0 hp FSD3122
Teoretisk Akustik I 9,0 hp FSD3130
Tillämpad signalanalys 7,5 hp FSD3141
Ultraljud 7,5 hp F4B5114
Vindtunnelteknik 6,0 hp F4E5928
Våglaster och dynamik hos marina strukturer 15,0 hp F4B5501