Kurser, SCI/Farkost och flyg

Kursnamn Hp Kurskod
Aeroelasticitet 6,0 4E5929
Analys av kompositers tillverkning 10,0 SD3406
Avancerad dimensionering av svetsade konstruktioner 6,0 SD3400
Avancerad flygplansaerodynamik 12,0 4B5221
Beräkningsaeroakustik 3,0 SD3602
Beräkningsaeroakustik Projekt 3,0 SD3603
Buckling och knäckning i fartygsstrukturer 9,0 4B5503
Design och konstruktionsuppgifter 6,0 SD3401
Dimensionering av snabba fartyg 6,0 SD3705
ECO2logy 6,0 SD3900
Experimentella metoder inom skeppstekniken 7,5 4B5502
Flygplanaerodynamik 9,0 4B5200
Fordonsakustik med fokus på förbränningsrelaterat ljud 5,0 SD315V
Fordonsdynamik i flera frihetsgrader 6,0 4B5400
Fordonsdynamik, litteraturkurs 9,0 4B5401
Fordonsdynamikjärnväg, högre kurs 12,0 4B5300
Fordonsteknik, litteraturkurs 6,0 4B5402
Fordonsteknik, litteraturkurs 6,0 SD3202
Fordonsteknisk forskarträning 13,5 4B5403
Hjul-räl kontakt 9,0 4B5307
Hjul-rälkontakt 6,0 SD3310
Icke-linjära vibrationer 7,5 4B5113
Ickelinjära vibrationer 7,5 SD3180
Integrerat transportsystem 5,0 SD3901
Introduktion till flyg- och rymdteknik 9,0 SD3801
Järnvägsfordon, högre kurs 9,0 4B5302
Järnvägssystem och spårfordon 9,0 4B5303
Järnvägsteknik, litteraturkurs I 6,0 4B5304
Järnvägsteknik, litteraturkurs II 9,0 4B5306
Järnvägsteknik, litteraturkurs III 3,0 4B5309
Kalkers metoder för hjul-rälkontakt 3,0 SD3311
Kompositmekanik 10,0 SD3403
Litteraturöversikt 6,0 4E5903
Marinteknisk forskning 7,5 SD3700
Materialakustik I 7,5 SD3100
Materialakustik III 2,5 SD3103
Multifunktionella material och strukturer 6,0 SD3402
Mätning av ljud och vibration 7,5 4B5112
Mätningar och analys av ljud och vibrationer 9,0 SD3145
Num optimeringsmetoder med strukturmekaniska tillämpningar 9,0 4E5914
Numeriska metoder för ljudutbredning I 6,0 SD3136
Numeriska metoder för ljudutbredning II 4,0 SD3137
Signalanalys 5,0 SD3140
Skeppshydromekanik (avancerad kurs) 15,0 4B5500
Spårfordons dynamik 7,5 4B5313
Statistisk energi analys 6,0 4B5109
Strömningsakustik I 6,0 SD3120
Strömningsakustik II 9,0 SD3121
Strömningsakustik III 3,0 SD3122
Teoretisk Akustik I 9,0 SD3130
Tillämpad signalanalys 7,5 SD3141
Ultraljud 7,5 4B5114
Vindtunnelteknik 6,0 4E5928
Våglaster och dynamik hos marina strukturer 15,0 4B5501