Utbyte med grund- och gymnasieskolan

KTH arbetar för detta i samverkan med olika grundskolor och gymnasier och genom en rad aktiviteter. Det handlar om alltifrån läxläsning med enstaka klasser och laborationer på Vetenskapens hus till att erbjuda projektarbeten till gymnasiets elever eller studiebesök med nedslag i KTH:s forskningsverksamhet. KTH stödjer och medverkar också i nationella arrangemang som t.ex. Teknikåttan

Utbildningsinformation

Vi erbjuder inspirerande utbildningsinformation för gymnasieelever om ingenjörsyrket, livet som student och högskolestudier. KTH:s studentambassadörer kan både ta emot gymnasieelever på campus eller åka ut till gymnasieskolor för att hålla seminarium om KTH. Under våren kan elever besöka KTH under Student för en dag eller Öppet hus i mars.

Träffa KTH

Teknikåttan - en tävling i naturvetenskap och teknik

Teknikåttan är en spännande och rolig frågetävling i naturvetenskap och teknik för elever i årskurs åtta. Förra året var nästan 43 500 elever runt om i hela landet var med och tävlade om ära, prispengar och vandringspokal.

Tävlingen sker i tre etapper med en avslutande riksfinal. Regionfinalerna liksom den avslutande riksfinalen äger rum på en högskola och uppgifterna som lagen har att lösa består dels i att besvara frågor men också att utföra praktiska experiment. Tävlingen arrangeras gemensamt av ett antal högskolor och universitet i landet.

Läs mer om Teknikåttan

Teknikåttan för lärare

Tävlingsfrågorna ska också kunna användas i undervisningen och för närvarande pågår ett samverkansprojekt mellan Teknikåttan och NOT II (Skolverket/Högskoleverket) för att ta fram ett studiematerial som visar hur man kan använda Teknikåttans frågor i undervisningen.

Läs mer på Teknikbloggen

Vetenskapens Hus

På Vetenskapens hus har såväl gymnasielärare som gymnasieklasser möjligheter till föreläsningar, seminarier, laborationer och studiebesök. Vetenskapens hus är ett samarbete mellan KTH och Stockholms Universitet.

Läs mer om Vetenskapens Hus

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-01-16