Hoppa till huvudinnehållet

Jämför utbildningar
Jämför fler utbildningar
Jämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till utbildningsbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Maskinteknik 180 hp

Byt
Matematik

• Matematik för ingenjörer
• Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik

Fysik

• Hållfasthetslära, allmän kurs
• Mekanik, allmän kurs

Programmering

• Programmering och numeriska verktyg

Maskinteknik

• Datorbaserade produktutvecklingsverktyg, grundkurs
• Energiteknik
• Maskinteknik, introduktionskurs
• Material och produktion, allmän kurs
• Maskinkomponenter
• Produktionsteknik, fortsättningskurs 2
• Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik

Elektroteknik

• El- och styrteknik

Industriell ekonomi

• Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning
• Industriell ekonomi och organisation

Valbar kurs eller inriktning

Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Examensarbete

Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Södertälje

Årskurs 1-3: Grundnivå

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 11%
Fysik 8%
Programmering 3%
Maskinteknik 24%
Elektroteknik 4%
Industriell ekonomi 8%
Valbar kurs eller inriktning 33%
Projekt/Examensarbete 9%

Jämför med en annan utbildning

Open program selection