Till innehåll på sidan

Passerkort för optikerstudenter

Varje elev får ett passerkort gratis vid utbildningens början. Kortet ger tillträde till optikerutbildningens lokaler på KTH så länge man är inskriven på utbildningen. Kortet är personligt och får inte lånas ut. Kortet skall vårdas så att det håller utbildningstiden ut.

Glömt koden

Om man glömmer bort koden vänder man sig till kortexpeditionen på KTH Entré och får då välja en ny kod.

Borttappat kort

Om man tappat sitt kort är man skyldig att snarast meddela både kortexpeditionen på KTH. Lämpligen via e-post där man anger namn och personnummer. Nytt kort fås på kortexpeditionen på KTH Entré.

Ej fungerande kort

Om kortet inte fungerar på KTH vänder man sig till kortexpeditionen på KTH Entré. Om felet inte går att rätta till, dvs om det visar sig att kortet är utslitet eller på något annat sätt är fysiskt odugligt får man hämta ut ett nytt kort på kortexpeditionen på KTH Entré.

Avbruten utbildning

Korten läggs in med en giltighet på tre år. Om man slutar utbildningen efter normal tid kan man bara kasta kortet. Avbryter man sina studier tidigare är man skyldig att återlämna kortet till Peter Unsbo på KTH.

Förlängd utbildningstid

Om man av olika anledningar är inskriven på utbildningen under längre tid än tre år får man själv meddela detta till Peter Unsbo för att få förlängd giltighetstid på kortet.

Kontaktinformation till kortexpeditionen (KTH Entré)

Adress: Drottning Kristinas väg 4 (KTH Entré)
Öppet: vardagar 08:00 – 16:30
Webb: KTH Entré

E-post: kortexp@admin.kth.se

Innehållsansvarig:Linda Lundström
Tillhör: Biomedical and X-ray Physics
Senast ändrad: 2020-08-27