Begär detaljerad data

Uppgifterna från testbäddar och projekt regleras ibland under till exempel GDPR, eller det kan behövas etiskt godkännande för att få åtkomst. För att vi på KTH Live-In Lab ska kunna förstå vilka uppgifter du är intresserad av, fyll i ett av formulärerna nedan.

Vi delar inte data utan ett tydligt syfte vad de kommer att användas till.

Om du redan har ett forskningsprojekt hos oss och du behöver data inom samma projektetram behöver du inte fylla i formulärerna , du kan kontakta oss direkt.

Historisk data

För att begära denna typ av data, fyll i formuläret på engelska Historical data

Realtidsdata

För att begära denna typ av data, fyll i formuläret på engelska Real time data

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-06-03