Projekt på KTH Live-In Lab

Forsknings- och utvecklingsprojekt på KTH Live-In Lab kan pågå allt från ett par veckor till år beroende på utformning. Kontakta oss gärna om du är intresserad av ett specifikt projekt.

Fler projekt finns på vår engelska sida

ventilation

Kostnads- och energieffektiva styrsystem för byggnader

Detta projekt använder högupplösta data som samlats in i KTH Live-in Labs testbäddar genom en avancerad, modulär och flexibel övervakningsinstallation som genererar realtidsdata om kvaliteten hos inomhusmiljön, inklusive mark värmepumpar, solceller paneler och ventilation.

USB-C för energismarta byggnader

Ochno utvecklar en plattform för förenklad integrering av USB-C uttag i fastigheter, mätning av eldistribution och styrning av anslutna enheter.

Exterior building

Effektiv köksventilation med energiåtervinning

KTH och Tovenco tar fram effektivare ventilation i lägenheter genom en spiskåpa som ökar energiåtervinningen.

graphic showing research strukture

Tjänstedesign för miljövänligt beteende i byggnadsmiljö

Användande av dataanalys för att designa nya människocentrerade tjänster i smarta byggnader utifrån användarnas behov och upplevelser.

Exterior testbed houses

Jämförbara överskotts- och nedbrytningseffekter av ”nudges” och ”boosts”

I ett långsiktigt randomiserat fältförsök jämförs två metoder som syftar till att förändra hushållens energi- och konsumtionsbeteende.

mätutrustning

Pilotstudie för minskad vattenkonsumtion genom icke-invasiv ultraljudsteknik

Installation av Labtrinos vattenmätningsteknik ger förbättrad kunskap om hur mätning av vattenförbrukning på individnivå kan stävja överförbrukning av vatten och energi i flerfamiljshus.

waterpipes hallway testbed KTH

Säkerställd hållbarhet och jämlikhet för vatten- och energisystem

Projektets långsiktiga mål att säkerställa övergången till ett koldioxidsnålt samhälle med fokus på vatten, värme och bostäder, för att undvika storskaliga störningar av dessa kritiska funktioner och oavsiktliga effekter som innebär social orättvisa.

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-08-25