Till innehåll på sidan

Kompetensomställning för en hållbar fordonsindustri

Fordonsbranschen är mitt inne i ett historiskt teknikskifte. Tanken är att vi inom en snar framtid kör både fossilfritt och autonomt. Det är de små- och medelstora företagen inom fordonsindustrin som spelar en nyckelroll i förändringen. Det är de som bestämmer takten och därmed också resultatet av hur vi lyckas ställa om. Volvo eller Scania kan inte utvecklas snabbare än sina underleverantörer.

Många i branschen behöver fylla på med ny kunskap, både praktisk och teoretisk, för att fortsätta kunna ha en framgångsrik affär under och efter omställningen. Med avstamp i en hållbarhetskurs, som KTH Leancentrum initialt skapade för Scania, jobbade FKG , KTH , Region Stockholm  och Södertälje Science Park  tillsammans för att vidareutbilda industrin baserat på de nyaste rönen och den senaste forskningen. Detta samarbete har skett under namnet ”Kompetensomställning för en hållbar fordonsindustri”, som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.

Projekt Kompetensomställning för en hållbar fordonsindustri delfinansieras med stöd från Europeiska regionala Utvecklingsfonden och Region Stockholm 1.1 Projektmedel för hållbar regional utveckling

Europeiska unionens logga
Fordonskomponentgruppen
Region Stockholm
Södertälje Science Park

Projektet avslutades 31 mars 2023.

Innehåll i projektet

Tillhör: Leancentrum
Senast ändrad: 2024-02-21