Till innehåll på sidan

Parklek. Då, nu, och sen då?

Ritning
Lager av lek (2021), Camilla Carlsson. Del av utställningen All Makt Åt Fantasin, på Konsthall C. Foto: Johan Österholm

Samtal om Parklek, och lansering av rapporten "Barn i stan. Får de rum?"

Tid: Sö 2023-12-10 kl 15.00 - 17.00

Plats: Konsthall C, Cigarrvägen 14, Farsta

Språk: Svenska

Exportera till kalender

Samtal om Parklek, och lansering av rapporten "Barn i stan. Får de rum?"

2019 beslutade Farsta stadsdelsförvaltning att lägga ned parkleksverksamheten i Fagerlidsparken vid Konsthall C i Hökarängen. Ett socialt stråk och mötesplats som mött tusentals barn och hökarängsbor sedan 50-talet. Beslutet möttes av kraftiga protester och ett folkligt övertagande av parkleksverksamheten genom Hökarängens Stadsdelsråd.

Med avstamp i denna händelse har Gunilla Lundahl bjudits in av Sara Brolund de Carvalho och Per Hasselberg att skriva fram en rapport om hur samhället förhållit sig till barnet och dess liv i den urbana miljön. I Barn i stan - får de rum? försöker Lundahl förstå vilken kamp och vilka visioner som möjliggjort synen på barns behov idag, och vad vi tar för givet men kanske bör kämpa desto hårdare för att behålla.

Rapporten kommer att släppas i samband med ett samtal om barns rätt till staden.


Sofia Eriksson, stadsbyggnadsstrateg på Stockholms stad
Per Hasselberg, Hökarängens stadsdelsråd
Thérèse Kristiansson, konst-, design- och arkitektgruppen MYCKET
Camilla Carlsson, konstnär
Gunilla Lundahl, journalist och författare till rapporten "Barn i staden"

Lina Lundström, Barnombudsperson på Stockholm stad
Sara Wrethed, Avdelningschef för stadsutveckling på Farsta stadsdelsförvaltning

Moderator: Sara Borlund de Carvalho

Fri entré, alla är välkomna.

Samtalet koordineras av forskningsprojektet "Varvet runt / A full loop of performance" av Meike Schalk, Anette Göthlund, Miro Sazdic Löwstedt, KTH och Konstfack.

I samarbete med KTH, Konstfack, Hökarängens stadsdelsråd och Folkrörelsernas konstfrämjande.