Till innehåll på sidan

Digital Tvilling av KTH:s väginfrastruktur

Välkomna till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads seminariumsserie Torsdagsseminariet!
Detta seminarium kommer att presenteras på engelska.

Tid: To 2021-04-22 kl 15.00 - 16.00

Plats: Zoom (link is sent out after registration).

Föreläsare: Nicole Kringos

Med tillkomsten av smart transport kan infrastruktur inte längre ses som en statisk del av lösningen, där möjliga smarta IT-komponenter bara placeras på vägytan. Vägen och dess tillhörande industri kan inte heller fungera längre som en separat del av transportekvationen - vi behöver mer integrerade väglösningar.
Autonoma fordon, dynamisk laddning av elfordon och kommunikation mellan fordon och infrastruktur är några bra exempel som alla kräver en systemlösning för att fungera hållbart. Integrerade lösningar utgör Cyber-Physical Systems (CPS) som lovar att förbättra tillgänglighet, säkerhet och effektivitet samtidigt som de främjar och antar hållbarhet som en innovationsdrivare. Integrationen av mer avancerad teknik i infrastrukturen kräver övervägande av ett antal aspekter som cirkularitet (t.ex. återanvändning, återvinning), biverkningar och pålitlighet. För att kunna gå framgångsrikt framåt från denna traditionella trottoartekniska struktur till den smarta vägen som förbättrar samhällets hållbarhet måste vi hantera förändringsprocessen.

I september 2020 startade Campus2030 under Vinnovas strategiska innovationsprogram InfraSweden2030. Projektet har fokus på att utveckla en digital tvilling av KTH-infrastrukturen med Augmented Reality-upplevelser spridda över hela campus. Projektet är ett samarbete mellan tre KTH-kompetenscenter, iTRL, ICES och Road2Science.

Niki Kringos, professor i motorvägsteknik vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad samt centrumföreståndare för Road2Science, leder projektet. I detta seminarium kommer hon att prata om de stora utmaningarna som projektet tar itu med, vad dess strategi är att ta itu med dem och hur du kan bli involverad i projektet.

Torsdagsseminariet

Torsdagsseminariet är en öppen föreläsningsserie från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad . En torsdagseftermiddag i månaden presenteras utvald aktuell forskning eller verksamhet. Föreläsningarna är öppna för alla.

Talare och ämne för respektive tillfälle presenteras löpande.

Seminarieserien  är en del i skolans impactarbete.

Frågor? Kontakta event@abe.kth.se

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-02-16