Till innehåll på sidan

Akademiska Hus nya vd: ”Delat boende i framtidens studentbostäder”

Porträttfoto Caroline Arehult
– Att det finns bostäder på campus gör universitetsområdet mer levande under dygnets alla timmar och bidrar till en tryggare miljö, säger KTH-alumn Caroline Arehult, som tillträder som vd för Akademiska Hus i höst.
Publicerad 2021-06-21

Hallå där KTH-alumn Caroline Arehult som blir ny vd för Akademiska Hus i höst. Vad ser du ingår i en ”god verksamhetsmiljö” som fastighetsbolaget vill leverera till kunder som KTH?
– Allt från sunda materialval i byggnaderna och gott inomhusklimat till skapandet av mötesplatser och gröna utemiljöer. Ett attraktivt campus behöver också servicebutiker, bostäder, caféer, gym och integreras med det omgivande samhället.

Efterfrågan på studentbostäder är stor runt om i landet – hur arbetar Akademiska Hus med studentbostäder?
– Det pågår en rad projekt för campusnära studentbostäder runtom i landet, och nyligen tog bolaget fram ett nytt koncept som fokuserar på delat boende. Att dela boende bidrar till social gemenskap och minskar den ensamhet som många studenter känner när de flyttar till en ny stad. Att bo tillsammans med andra studenter var något jag själv upplevde som väldigt positivt när jag bodde ett år i en studentlägenhet med gemensamma badrums- och köksutrymmen i Hamburg i Tyskland.
– Dessutom är delat boende bra ur ett hållbarhetsperspektiv när funktioner och ytor samutnyttjas.
 
Hur tror du campusmiljöer kan komma att utvecklas framöver, och hur hoppas du själv på att kunna påverka utvecklingen?

– Såklart har pandemin påverkat oss alla otroligt mycket och vissa saker tror jag definitivt kommer att påverka fastigheterna långsiktigt. Samtidigt som vi har insett hur mycket vi kan göra framför datorn tycker jag det varit ett uppvaknande att inse hur mycket de personliga mötena faktiskt betyder, både för kreativiteten och för hur vi mår.
– Nu ska jag och mina blivande kollegor på Akademiska Hus analysera hur kundernas behov ser ut ”post Corona”. Några konkreta frågeställningar är: Hur mycket av distansundervisningen kommer att bestå? Vad får campusområdena för betydelse för människor framöver? Hur ska lokalerna utformas för att passa de nya behoven?

Fakta Caroline Arehult

Aktuell som: Ny vd för Akademiska Hus. Tidigare vd på Hemfosa (idag Samhällsbyggnadsbolaget) och Skanska Fastigheter Stockholm.
Ubildning: Civilingenjör KTH, Bygg- och Fastighetsekonomi 1993-1999, samt utbytesstudent 1 år vid Tekniska Högskolan i Hamburg, Tyskland.

Som ledare med personalansvar för hundratals personer i en organisation, vad brukar du främst fokusera på för att lyckas få så stora grupper att dra åt samma håll?
– Jag tror på att uppmuntra delaktighet, öppenhet och mod – tre ingredienser som gör en grupp engagerad, proaktiv och kreativ.
– Det måste vara ok att testa och göra fel, såklart utan att vara vårdslös. Jag har personligen lärt mig mest av de motgångar jag haft och de fel jag gjort. Det är oftast då den stora reflektionen och rannsakningen görs.
– Lyckas man som ledare skapa ett tydligt eget ansvar hos alla i gruppen så blir inte medarbetarna beroende av, eller hämmade av, ett fåtal chefers beslut för att komma vidare. Då uppstår ett väldigt solitt driv framåt, som involverar hela organisationen.
– Ett stort eget ansvar ger både driv och engagemang, men man behöver som ledare kombinera det delegerade ansvaret med en tydlighet i vad förväntningarna är. Då leds gruppen i rätt riktning.
 
Gällande företagskultur – vad ser du som de allra viktigaste ingredienserna i en företagskultur som du själv skulle föredra?
– Samarbete och engagemang är de viktigaste byggstenarna när man bygger en sund företagskultur. För att få ett bra samarbete är det viktigt att man lär känna varandra och förstår andras synsätt.
– Gällande engagemang finns inget universalrecept, det är många saker som påverkar. En dålig chef kan till exempel både skapa engagemang – och släcka det. Dock tror jag att eget ansvar och delaktighet är en viktig faktor även när man vill skapa engagemang.
– Jag har spelat basket under stor del av mitt liv och coachar nu ett ungdomslag. Jag tycker man kan dra paralleller mellan sportens värld och arbetslivet – i båda fallen handlar det om att ha ett gemensamt mål att sträva mot, och om att få känna glädje och stolthet över det man åstadkommer tillsammans. Hittar man den harmonin och kraften är ingenting omöjligt!

Katarina Ahlfort
Foto: Jörgen Hildebrandt

Fakta Akademiska Hus

  • Akademiska Hus ägs av staten och är ett av landets största fastighetsbolag, som tillsammans med akademi, näringsliv och samhälle ”utvecklar hållbara och attraktiva kunskapsmiljöer”.
  • Akademiska Hus investerar årligen cirka 2,5-3 miljarder i ny- om- och tillbyggnationer av fastigheterna, för att stärka Sverige som kunskapsnation.
  • Runt 300 000 personer studerar, forskar och arbetar varje dag i byggnader som byggts och förvaltas av Akademiska Hus.
Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-06-21