Till innehåll på sidan

Här är hackarhoten mot våra elnät

Publicerad 2012-02-13

Hur sårbara är våra elnät mot hackerattacker, hur kan vi motverka potentiella attacker och hur kostsamma kan de vara? Svaren på dessa tre frågor får du imorgon på seminariet "Cyberhot mot elkraftsystem" som arrangeras på KTH.

Kraft- och IT-systemens beroende av varandra ökar kraftigt och därigenom sker också en ökning av hoten från hackare. Foto: roganjosh
Kraft- och IT-systemens beroende av varandra ökar kraftigt och därigenom sker också en ökning av hoten från hackare. Foto: roganjosh

Elkraftförsörjning och annan kritisk infrastruktur styrs och övervakas i hög utsträckning av industriella styrsystem som idag är integrerade med andra IT-system, i sin tur uppkopplade mot internet. 

Kraft- och IT-systemens beroende av varandra ökar kraftigt och därigenom sker också en ökning av hoten från hackare. Exempelvis Stuxnet-viruset som  ansågs ligga bakom störningar 2010 i kärnkraftanläggningar i Iran visar att cyberattacker mot kritisk infrastruktur och reglersystem är ett reellt hot.

EU-projektet Viking som avslutades nyligen har arbetat med att ta fram metoder för att analysera sårbarheter i och värdera konsekvenser av attacker mot styrsystem (SCADA) för elkraftsystem samt säkerhetslösningar för att motverka potentiella attacker.

Det är alltså resultatet från Viking som redovisas imorgon på KTH. 

– Vi har analyserat nyfunna sårbarhet och försökt komma underfund med skydd mot dem. Imorgon kommer vi att gå igenom mycket av arbetet. Vi har gjort väldigt detaljerade studier av sårbarheter och effekterna av dem. Vi har ett antal scenarier att visa upp, och kan i dem visa hur långt elavbrottet blir och vad kommer det att kosta, säger säger Henrik Sandberg, forskare vid ACCESS och biträdande lektor vid Avdelningen för reglerteknik på Skolan för elektro- och systemteknik vid KTH.

Utöver KTH har även ETH i Zurich, ABB, E.ON, Astron och MML varit partner i Vikingprojektet.

Information

  • Tid: 2012-02-14, klockan 13:30 – 18:00.
  • Plats: KTH, Stockholm, sal Q2, Osquldas väg 12, 2 tr (en trappa ner från entréplanet),

Program

Tid Presentation Talare
13:30 Välkommen! Kort introduktion av VIKING-projektet. Gitte Gergknut, E.ON
13:40 Säkerhetsutvärdering av styrsystemsarkitekturer. Mathias Ekstedt, KTH
14:20 Sårbarheter och skydd för attacker mot kraftsystemapplikationer. Henrik Sandberg, KTH
15:00  Kaffepaus.  
15:30 Säkerhetslösningar för SCADA-kommunikation György Dán, KTH
16:10 Uppskattning av kostnader och konsekvenser av cyberattacker. Mats B-O Larsson, MML
16:50 Bensträckare.  
17:00 Summering av projektet i form av potentiella attackscenarion
och dess kostnader i samhället.
Gitte Gergknut, E.ON /
Gunnar Björkman, ABB / KTH.
17:40 Diskussion. KTH, SER

Information om projektet Viking finns på: www.vikingproject.eu

För mer information och deltagande, kontakta Henrik Sandberg på 08 - 790 72 94 / hsan@kth.se, Mathias Ekstedt på 08 - 790 68 67 / mathias.ekstedt@ics.kth.se eller György Dán på 08 - 790 42 53 / gyuri@ee.kth.se.

Peter Larsson