Till innehåll på sidan

KTH bland de 100 främsta universiteten i världen

Bild av borggården på KTH:s campus vid Valhallavägen.
KTH rankas som nummer 98 bland världens universitet och bland de tekniska universiteten kommer universitetet på plats 33.
Publicerad 2020-06-10

KTH behåller sin position bland de 100 främsta universiteten i världen i 2020 QS World University Rankings som publicerades idag.

För andra året i rad kommer KTH på plats 98 totalt sett och på plats 33 bland de europeiska universiteten i mätningen 2020 QS World University Rankings . Bland de tekniska universiteten kommer KTH på 16:e plats i världen på sjätte plats i Europa.

Porträttbild på Mikael Östling.
Mikael Östling, prorektor på KTH.

– Det är mycket uppmuntrande att se vår höga position bland de tekniska universiteten, i synnerhet att vi rankas som nummer sex i Europa, säger Mikael Östling, prorektor på KTH.

Han konstaterar att KTH:s ambition naturligtvis är att avancera i rankingen, även om det kanske är väl optimistiskt givet att konkurrensen hårdnar för varje år.

– Att vara bland de hundra främsta är det viktigaste, säger han.

Akademiskt rykte den viktigaste indikatorn

QS World University Rankings 2020 har gått igenom nära 5500 universitet och har utvärderat cirka en femtedel av dessa utifrån sex indikatorer: academic reputation, employer reputation, faculty/student ratio, citations per faculty, international faculty ratio samt international student ratio. Varje indikator tilldelas en viss rangordning. Den högst viktade indikatorn är akademiskt rykte, som utgör 40 procent av ett universitets totala poäng. Här placerade sig KTH i år som nummer 168, vilket är två placeringar lägre än förra mätningen 2019.

Jämfört med förra årets mätning har KTH gått framåt inom vissa indikatorer, som faculty/student ratio, international faculty och student ratio. Men dessa förändringar är osäkra, konstaterar Mikael Östling.

– Vi ligger i stort sett i nivå med förra årets resultat och det i sig är ett bra tecken för KTH, säger han.

Fler citeringar kan ge högre ranking

Han påpekar att KTH:s arbete för att öka antalet citeringar och synligheten för forskningen är något som skulle kunna ge universitetet det lyft som behövs för att komma ännu högre på rankinglistorna kommande år. I QS World University Rankings utgör indikatorn citeringar, citations per faculty, 20 procent av underlaget för ett universitets totala ranking. Här rankas KTH på 91:a plats i den här mätningen, vilket är en nedgång med nio placeringar sedan förra året. Men resultaten av de insatser som gjorts det senaste året för att öka antalet citeringar och ge forskningen mer synlighet kan inte mätas ännu, konstaterar Mikael Östling.

– De diskussioner vi har haft under föregående år kommer att ge resultat, men det tar år innan vi kommer att kunna se siffror på det, säger han och fortsätter:

–Det här är ett långsiktigt projekt. Vi måste vara mer strategiska om var och när vi publicerar.

David Callahan / Håkan Soold

Fakta

Så här rankas KTH i de sex indikatorerna, som ligger till grund för den totala rankingen, med jämförelsetal som sträcker sig tillbaka till 2012:

Academic reputation from Global Survey, viktas till 40 procent, (baserat på en undersökning med102 500 svar): 168/2020, 166/2019, 170/2018, 162/2017, 177/2016, 167/2015, 171/2014, 166/3013, 180/2012

Faculty/student ratio, viktas till 20 procent: 224/2020, 229/2019, 253/2018, 206/2017, 205/2016, 196/2015, 160/2014, 167/2013, 168/2012

Citations per faculty from Scopus, viktas till 20 procent: 91/2020, 82/2019, 78/2018, 110/2017, 112/2016, 101/2015, 226/2014, 270/2013, 294/2012

Employer reputation from Global Survey, viktas till 10 procent, (baserat på en undersökning med 52 000 svar): 111/2020, 102/2019, 101/2018, 74/2017, 67/2016, 81/2015, 73/2014, 92/2013, 150/2012

Proportion of international faculty, viktas till 5 procent: 95/2020, 116/2019, 131/2018, 155/2017; 140/2016, 143/2015, 161/2014, 118/2013, 153/2012

Proportion of International Students, viktas till 5 procent: 251/2020, 297/2019, 331/2018, 336/2017, 325/2016, 315/2015, 229/2014, 136/2013, 64/2012