KTH inför en klimatpott för att stimulera till minskat flygresande. (Foto: Krzysztof Kowali )

KTH inför klimatpott för flygresor

Publicerad 2019-02-27

För att minska sin klimatpåverkan inför KTH en klimatpott från år 2020. Tanken är att uppmuntra till minskat flygresande. Pengarna kommer att användas till projekt som minskar KTH:s utsläpp och bidrar till att KTH når sina hållbarhetsmål.

– KTH arbetar med klimatfrågan inom forskning och utbildning. Vi måste också se till hur vi själva agerar. Flygresor är den största anledningen till våra utsläpp av växthusgaser, säger Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling.

Pengar för flygresor förs över till en klimatpott. För enkelresor i Norden går 70 kronor till potten. För resor inom Europa 150 kronor och för interkontinentala resor 550 kronor. Pengarna tas från prestationsmedlen från KTH:s fem skolors respektive anslagsmedel för forskning och utbildning på forskarnivå. Medlen i potten delas sedan ut till projekt som bidrar till att minska KTH:s utsläpp eller på annat sätt bidrar till att hållbarhetsmålen nås.


Tänk efter före flygresan
I debatten blir frågan lätt svartvit. Antingen flyger man eller också inte alls.

– Att vi ska sluta flyga helt är inte aktuellt, men en sådan här pott kan göra att man tänker efter lite mer före.

Göran Finnveden ser en rad situationer där det går att välja bort flyget.

– Man har ofta en valsituation. Ska jag åka på konferens A, B eller stanna hemma och skriva? Sedan kan man kanske ta flyg ena vägen och tåg andra. Om man ska till en stad dit det inte går direktflyg kan det gå att fortsätta med tåg i stället för att byta till ett annat flyg.

Men hur kommer en klimatpott för flygresor påverka KTH:s internationella arbete? Göran Finnveden menar att med ny teknik kan det utvecklas nya möjligheter.

– Jag var till exempel opponent på två avhandlingar i Zürich förra året, utan att åka dit. Det finns flera olika tekniska möjligheter, allt från avancerad teknik till Skype. Ibland kan enkla telefonmöten vara ett alternativ.

Medlen i potten delas sedan ut till projekt som bidrar till att minska KTH:s utsläpp eller på annat sätt bidrar till att hållbarhetsmålen nås.

Samtidigt som klimatpotten införs har KTH:s rektor beslutat att skolorna och verksamhetsstödet ska arbeta för att de resfria mötena ska bli fler.

Text: Ann Patmalnieks/Jill Klackenberg

Tåg allt mer populärt på semestern

Fakta: KTH:s flygresor

KTH:s flygresor orsakar drygt 1,3 ton utsläpp av koldioxid per person och år.

Målet är att minska utsläppen för flygresor med 20 procent från 2015 till 2020. För KTH:s del kan detta innebära att avstå från ungefär var tionde flygresa. Liknande lösningar för att stimulera till mindre flygande finns på en rad universitet i Sverige såsom Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Sveriges lantbruksuniversitet och i övriga Europa. EPFL i Lausanne och ETH Zurich i Schweiz är två exempel.

Summan per resa ska motsvara en ungefärlig avgift på 1 krona per kilo koldioxid.

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-02-27