KTH-professor invald i Kinas vetenskapsakademi

Publicerad 2015-12-17

Hallå där, Anders Lindquist, professor emeritus på avdelning för optimeringslära och systemteori. Du har blivit invald i Kinas vetenskapsakademi – hur känns det?

Anders Lindquist.

– Jag känner mig mycket hedrad. Kinesiska vetenskapsakademien har nu 777 kinesiska och 82 utländska ledamöter, vilket inte är så många för ett sådant stort land. Bland de utländska ledamöter som är fysiker, kemister eller medicinare är en stor del Nobelpristagare, så jag är i gott sällskap.

 Urvalsprocessen är rigorös. Hur går den till?

– Som utlänning kan man bara nomineras om man är ledamot i någon nationell akademi i sitt eget hemland. Val sker endast vart annat år, och ett 10-15 sidor långt nomineringsdokument färdigställs på kinesiska åtta månader i förväg och måste undertecknas av minst fem akademiledamöter, som inte får nominera någon annan. Nomineringen går sedan genom två vetenskapliga granskningssteg där de flesta sorteras bort. I år kom 27 förslag på utländska ledamöter upp till omröstning i november, och tolv fick tillräckligt många röster (minst 2/3 majoritet). Förra gången (2013) invaldes endast fem.

Vad tror du det var i dina meriter som gjorde att du lyckades passera nålsögat och bli invald?

– Det räcker inte att ha en stark ställning i det internationella vetenskaps-samhället, utan man måste också ha bidragit till vetenskaplig utveckling i Kina. Under de senaste fyra åren har jag fått möjlighet att utveckla min verksamhet i Kina på ett sätt som inte varit möjligt på KTH. Det är det som nu burit frukt.

 Vad hoppas du kunna bidra med?

– Jag bidrar redan med samarbete mellan kinesiska universitet och en del europeiska, men jag hjälper gärna KTH att förmedla kontakter i Kina om det behövs. Jag är bihandledare på KTH för en svensk doktorand som gjorde sitt examensarbete i Kina under min handledning inom ett samarbete mellan KTH och Shanghai Jiao Tong University.

 På KTH handleder du doktorander. Kommer din nya roll märkas på något sätt?

– Det kommer nog inte ha någon betydelse på KTH, men däremot i Kina, där akademiledamöter har en mycket starkare ställning än i väst. Man följer noga vilka som väljs in. Till och med Shanghai Daily, Kinas största engelskspråkiga tidning, hade en notis om mitt inval.

Berättat för: Jill Klackenberg