Till innehåll på sidan

KTH-professorer får Sveriges finaste forskarpris

Publicerad 2010-04-07

Göran Gustafssonprisen – de största nationella prisen för naturvetenskaplig forskning – anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda bland yngre svenska forskare. I år dominerar KTH - av sammanlagt fem priser i lika många kategorier tilldelas KTH-forskare två av dem.

Pär Kurlberg, professor i matematik vid KTH
Pär Kurlberg, professor i matematik vid KTH. Foto: Ann-Britt Öhman

Årets pristagare forskar på regnmoln, genreglering, tarmens immunförsvar, kvantkaos och molekylär elektronik. Det är inom de två sistnämnda områdena, som därtill motsvarar ämnena matematik och kemi, som KTH-professorerna briljerar.

Belöningen är stor och fin. Varje pristagare får nämligen 4,5 miljoner kronor i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 100 000 kronor.

Motiveringen för Pär Kurlberg, professor i matematik vid KTH, lyder som följer.

"För sina insatser i gränsområdet mellan dynamiska system och talteori. Speciellt har han framgångsrikt använt sig av talteoretiska metoder för att nå intressanta resultat inom kvantkaos. Dessa tekniker har även lett till nya framsteg inom den klassiska teorin för likformig fördelning i talteorin".

Yi Luo, professor i teoretisk kemi vid KTH
Yi Luo, professor i teoretisk kemi vid KTH. Foto: Anton Martin

Yi Luo, professor i teoretisk kemi vid KTH, får ta emot sitt pris med följande motivering:

"För hans internationellt ledande, teoretiska arbeten i områdena molekylär elektronik (enstaka molekyler), synkrotronstrålning för röntgenspridningsstudier och icke-linjär optik, vilket ökat förståelsen för och banat väg för förbättrade eller nya tillämpningar inom dessa tre områden".

Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien.

För mer information, kontakta Pär Kurlberg på 08 - 790 65 82 eller kurlberg@kth.se alternativt Yi Luo på 08 - 55 37 84 14 eller luo@theochem.kth.se.

Mer information finns på Kungl. Vetenskapsakademiens webbplats

Peter Larsson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2010-04-07