Medborgarforskning och myggor i fokus på seminarium

NYHET

Publicerad 2017-09-06

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse fyller hundra år, och i samband med detta anordnas ett knippe föreläsningar i regi av ett flertal universitet i Stockholm och Uppsala. Människans ursprung, kartläggningen av proteiner och neurobiologin hos världens farligaste djur är några ämnen som avhandlas.

En rad frågor och svar kommer att tas upp under symposiet Molecular Life Science i Aula Magna på Stockholms universitet den 15 september. Bland dem återfinns vilka mekanismer som gör att myggor känner närheten till människor och sticker oss, vad neandertalares DNA kan avslöja om släktskapet med dagens människor och vilka de senaste rönen om membranproteiner är.

Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi vid Stockholms universitet och vetenskapligt ansvarig för arrangemanget, berättar att livsvetenskaperna är mitt uppe i en serie teknikdrivna revolutioner. Vår kunskap om cellen och dess inre, hjärnan, kroppen och vår evolutionära historia fördjupas med varje dag som går. Var forskningen står idag och var den är på väg är frågor som han hoppas få svar på under Molecular Life Science.

De fyra huvudtalarna är världsledande inom sina respektive områden, och heter Svante Pääbo, (professor vid Max Planck-institutet för evolutionär antropologi i Leipzig), Leslie Vosshall (professor vid Rockefelleruniversitet i New York), Rod MacKinnon (professor vid Rockefelleruniversitet och Nobelpristagare i kemi) och Carol Robinson (professor vid Oxforduniversitetet).

Förutom dessa fyra, framstående professorerna kommer forskare från KTH, Karolinska institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet att hålla i olika seminarier. De kommer att berätta om hur medborgarforskning kan användas för att kartlägga människans proteiner, hur socker och salt transporteras genom cellens väggar och om tekniker som gör det möjligt att förstå kognitiva processer. 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som är en av Europas största privata forskningsfinansiärer, har hittills skänkt sammanlagt 24 miljarder kronor till svensk forskning. Karolinska institutet, KTH och Stockholms universitet har tillsammans beviljats 6,8 miljarder kronor av dessa.

Seminarierna är gratis att delta i, och här finner du ett mer detaljerat program.

Text: Peter Ardell

Till sidans topp