Ny KTH-professor leder forskning om tillämpad stadsbyggnad

Publicerad 2018-12-05

Forskaren Ann Legeby har anställts som professor i det för KTH nya ämnet Tillämpad stadsbyggnad. KTH:s forskning i tillämpad stadsbyggnad blir den första stora satsningen i ämnet i Sverige. Birthe & Per Arwidssons stiftelse finansierar den nya professuren med en donation.

Ann Legeby disputerade år 2013 vid KTH Arkitektur och utses nu till professor vid tillträdandet till den nya professuren. Hon har varit verksam på KTH sedan 2007.

Ann Legebys forskning handlar om stadsbyggnad med bland annat fokus på segregation, jämlika livsvillkor och stadsliv. Forskningen är inriktad på att undersöka hur den byggda miljön påverkar människors vardag och hur den byggda miljön påverkar sociala och samhälleliga processer. Flera av forskningsprojekten bedrivs i nära samverkan med kommuner, näringsliv och andra offentliga aktörer.

– Att jobba i nära samverkan med olika aktörer, där akademi och praktik kan jobba tillsammans, är viktigt för kunskapsspridning och är en bra grund för metodutveckling. Vi står inför viktiga utmaningar att bygga hållbara samhällen och det finns ingen tid att förlora. Vi behöver ställa höga och konkreta krav på alla investeringar som görs i vår byggda miljö så att vi får välfungerande och trivsamma städer och samhällen som också gör det möjligt att klara hållbarhetsutmaningar, säger Ann Legeby.

Birthe & Per Arwidssons stiftelse är initiativtagare till inrättandet av Arwidssonprofessuren i Tillämpad stadsbyggnad. Stiftelsens donation på 20 miljoner kronor finansierar professuren samt en doktorand och en så kallad postdoktor i fem år. Tillämpad stadsbyggnad utgår från Arwidsonstiftelsens tes om att ökad multidisciplinär samverkan i stadsutvecklingen bidrar till mer humana och hållbara livsmiljöer.  

– Jag har lång erfarenhet av att det är komplext och krävande att bygga och utveckla goda, hållbara livsmiljöer. Vi skulle nå längre som samhälle om vi ökade samverkan mellan de branscher och yrkesverksamma som utvecklar och bygger våra städer. Även konst, humaniora och forskning behöver få ökad betydelse i projekt och processer, säger Per Arwidsson, grundare av Arwidssonstiftelsen.

Internationellt pågår forskning i tillämpad stadsbyggnad men professuren blir den första stora satsningen i ämnet i Sverige. Syftet med professuren är att ge KTH en utökad möjlighet att aktivt bidra till samhällsutvecklingen genom att direkt koppla akademins kapacitet till pågående stadsutveckling.

– Vi är glada över att välkomna Ann Legeby som ny professor i Tillämpad stadsbyggnad. Skolan har redan i dag mycket tillämpad forskning och samverkar aktivt med näringsliv och samhälle. Den nya professuren gör det möjligt för oss att bidra ännu mer direkt i pågående stadsutvecklingsprojekt. Det blir väldigt spännande att se hur ämnet Tillämpad stadsbyggnad kommer att utvecklas på KTH tillsammans med Arwidssonstiftelsen, säger Muriel Beser Hugosson, skolchef för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH.

Ann Legeby, ann.legeby@arch.kth.se
Arwidssonstiftelsen: Veronica Hejdelind, veronica.hejdelind@arwidssonstiftelsen.se

Text: Josefin Backman
Foto:
 Jonas Eriksson

KTH Taggar:
Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2018-12-05