Tolv miljoner till KTH i satsning på medicinsk teknik

Publicerad 2007-01-26

Två forskare från KTH finns med bland dem som får forskningsmedel i en gemensam satsning på medicinsk teknik som Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA gör.

Thomas Gasser får 4,2 miljoner kronor och Göran Stemme 7,7 miljoner kronor av de sammanlagt 81 miljoner kronor som delas ut till fem multidisciplinära forskargrupper och tre unga forskare.

Thomas Gasser är en av de tre unga forskarna. Hans projekt syftar till att utveckla ett nytt diagnostikverktyg för kliniska undersökningar av sjuklig förstoring av aortan i bukområdet, så kallad Abdominal Aorta Aneurysm. Förutom dess kliniska fördelar kan det nya verktyget bidra till att förstå mekanismerna bakom sjukdomen.

Göran Stemmes forskargrupps projekt går ut på att utveckla en snabb, integrerad metod för bestämning av sjukdomsframkallande organismer i luft och luftburna partiklar. Därigenom ska man kunna identifiera smittbärare innan sjukdomen bryter ut.

Eftersom den femåriga satsningen syftar till att premiera multidisciplinära, djärva projekt inom områden som är i stark utveckling kan mycket hända på bara några år. Därför görs en utvärdering under det tredje året, vilket kan leda till att medlen omfördelas.

Håkan Soold

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-01-26