Utställning om nya Arkitekturskolan

Publicerad 2007-05-24

Hur kommer nya Arkitekturskolan och entréplatsen vid Kungliga Tekniska högskolan att utformas? På måndag 28 maj kl 17.00 bjuder Akademiska Hus in till en utställning på Info-Center, Drottning Kristinas väg 4, av de förslag som fyra arkitektkontor ritat i ett parallellt arkitektuppdrag.

Ett stråk mellan KTH, Albano och Frescati med arbetsnamnet ”Den akademiska landsvägen” tar sin början vid KTHs nya entréplats där tre gator möts, Drottning Kristinas väg, Osquars backe och Lindstedtsvägen. Vid detta entrétorg, i förening med KTHs nya entré, ska Arkitekturskolans nya lokaler gestaltas.

Akademiska Hus har i ett parallellt uppdrag låtit fyra arkitektkontor rita två förslag vardera för hur en ny Arkitekturskola och KTHs entréplats ska utformas – ett där befintlig byggnad ingår och ett där större frihet ges. Representanter från arkitektkontoren kommer att finnas på plats för att svara på frågor.

Den bedömningsgrupp som tillsatts med representanter från KTH, Sveriges arkitekter och Akademiska Hus har påbörjat ett bedömningsarbete som beräknas vara avslutat i månadsskiftet juni/juli och i vilket man kommer att förorda ett eller flera förslag till vidare bearbetning.

Lennart Karlsson, bedömningsgruppens ordförande, inleder med att berätta om uppdraget. Därefter ges möjlighet att via modeller och en planschutställning bekanta sig med förslagen och ställa frågor.

En pressvisning av utställningen sker på måndag 28 maj kl 10.00. Utställningen kommer att pågå på Info-Center fram till 6 juli.

Mer information

Olle Blomqvist

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2007-05-24