Skip to content

KPIs for higher societal impact

In English further down. Nyckeltal för samhällsnytta Vi närmar oss slutet av året och det är dags att ägna sig åt lite självreflektion. Vad uppnådde vi under 2020? Vad lärde vi oss av de nya utmaningarna? Vilken samhällsnytta eller fotavtryck levererade vi? Vad ska vi förbättra till nästa år? Hatef Madani, Impactansvarig för ITM, sätter … Continue reading “KPIs for higher societal impact”

Impact while it’s packed

As KTH employees, we often talk about how packed our schedule is; Research, teaching, strive for research funding, and of course, all the administrative efforts that altogether make it impossible for us to get bored at our workplace. Spice it up with the fear of the covid-19 virus – then we have no time to … Continue reading “Impact while it’s packed”