Skip to content

Hur mycket repetition krävs för att behärska något?

Hur mycket repetition krävs för att behärska något? Under din skoltid, har du någonsin undrat hur många gånger du måste repetera något, till exempel att lösa matematiska ekvationer, innan du behärska det? Nu har vi svaret: Det är åtta (8)! Vi har genomfört en studie med data från kurser konstruerade med Open Learning Initiative-metoden (OLI). … Continue reading “Hur mycket repetition krävs för att behärska något?”

How much repetition is needed in order to master something?

When in school, have you ever wondered how many times you have to repeat something, such as solving mathematical equations, before you will master it? Now we have the answer: It is eight (8)! We have performed a study on data from courses using the Open Learning Initiative (OLI) methodology.  Among other things, OLI courses … Continue reading “How much repetition is needed in order to master something?”