Till innehåll på sidan

Doktorandkurser på distans

Eftersom KTH i nuläget endast bedriver undervisning på distans så har CBH-skolan inrättat några nya kurser som kan vara lämpliga att läsa. Läs- eller projektkurser kan också rekommenderas och nedan listas de kurser som inte kräver fysisk närvaro.

FCA3001, Litteraturkurs för forskarstuderande, 3,0 hp

FCA3002, Litteraturkurs för forskarstuderande, 6,0 hp

FCK3311, NMR-spektroskopi grundläggande principer, 4,5 hp

FCK3312, NMR-spektroskopi, kvantmekaniska principer, 4,5 hp

FCK3314, Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder, 7,5 hp

FCK3315, Forskningsfronten inom kemi, 4,5 hp

FKD3020, Projektuppgift i korrosionslära, 4,5 hp

FKD3030, Litteraturstudie i korrosionslära, 4,5 hp

FKD3150, Litteraturstudie i korrosionslära, 7,5 hp

FKD3160, Projektuppgift i korrosionslära, 7,5 hp

FKD3320, Spåranalys och speciering av metaller, 2,5 hp

FKD3390, Fysikaliska metoder i yt- och materialkarakterisering, 3,0 hp

Följande gäller alla kurser:

  • Doktoranden anmäler till kursansvarig att hen avser att gå dennes kurs.
  • Före kursstart meddelar kursansvarig doktorandhandläggarna vilka som ska antas.
  • Doktorandhandläggarna antar doktoranderna från CBH till kursen. Doktorander som är antagna på någon av de övriga skolorna ska registreras av den doktorandägande skolan.
Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2020-09-03