Till innehåll på sidan

Doktorandintervjuer

 • Xuying Wang, Yt- och korrosionsvetenskap

  Xuying Wang.
  Publicerad 2021-12-08

  Xuying Wangs avhandling handlar om att förstå om olika metalliska föremål, metaller och legeringar kan frisätta nickel och kobolt i kontakt med olika ...

  Läs artikeln
 • Fangyuan Chang, Teknisk vårdvetenskap

  Fangyuan Chang.
  Fangyuan Chang. Foto: Jon Lindhe, KTH
  Publicerad 2021-11-24

  I sin avhandling skriver Fangyuan Chang om digitaliseringen av trygghetslarmsystem på svenska vårdhem.

  Läs artikeln
 • Secil Yilmaz Turan, Bioteknologi

  Secil Yilmaz Turan.
  Publicerad 2021-10-27

  I sin avhandling skriver Secil Yilmaz Turan om utvecklingen av nya material ur biprodukter från jordbruket.

  Läs artikeln
 • Shirin Khaliliazar, Fiberteknologi

  Shirin Khaliliazar.
  Shirin Khaliliazar. Foto: Jon Lindhe, KTH
  Publicerad 2021-10-14

  I sin avhandling presenterar Shirin Khaliliazar tekniker som kan användas för att tillverka snabba och tillförlitliga självtester på papper och textil...

  Läs artikeln
 • Teng Wang, Neuronik

  Teng Wang
  Publicerad 2021-09-22

  Teng Wang försvarade sin avhandling "Electroosmosis based treatment approach for cerebral edema" den 20 september 2021. Hans forskning har redan uppmä...

  Läs artikeln
 • Rickard Ånell, Omgivningsfysiologi

  Rickard Ånell i en tryckkammare.
  Rickard Ånell. Foto: Jon Lindhe. KTH
  Publicerad 2021-09-08

  Rickard Ånell försvarar sin avhandling ”Decompression strain during long-duration, high-altitude exposures” den 17 september.

  Läs artikeln
 • Gustav Svedberg, Bioteknologi

  Gustav Svedberg.
  Publicerad 2019-03-08

  Gustav Svedberg försvarar sin avhandling "Novel planar and particle-based microarrays for point-of-care diagnostics" den 22 mars 2019.

  Läs artikeln
 • Alagar Raj Paulraj, Kemiteknik

  Alagar Raj Paulraj.
  Publicerad 2019-02-03

  Alagar Raj Paulraj försvarade sin avhandling "Studies on Rechargeable Fe-air electrodes in Alkaline electrolyte" den 1 mars 2019.

  Läs artikeln
 • Linnea Nilebäck, Proteinvetenskap

  Linnea Nilebäck.
  Publicerad 2019-02-03

  Linnea Nilebäck försvarade sin avhandling "Expanded knowledge on silk assembly for development of bioactive silk coating" den 1 mars 2019.

  Läs artikeln
 • Joakim Engström, Fiber- och polymerteknologi

  Joakim Engström.
  Publicerad 2019-02-03

  Joakim Engström försvarar sin avhandling "Tailored adhesion of PISA-latexes for cellulose modification and new materials" den 22 februari 2019.

  Läs artikeln
 • Jennie Berglund, Fiber- och polymerteknologi

  Jennie Berglund,
  Publicerad 2019-01-10

  Jennie Berglund försvarar sin avhandling "Wood Hemicelluloses - Fundamental Insights on Biological and Technical Properties" den 1 februari 2019.

  Läs artikeln
 • Anna Ottenhall, Fiber- och polymerteknologi

  Publicerad 2018-11-21

  Anna Ottenhall försvarar sin avhandling "Antimicrobial Materials from Cellulose Using Environmentally Friendly Techniques" den 7 december 2018.

  Läs artikeln
 • Chi Zhang, Kemiteknik

  Publicerad 2018-11-02

  Chi Zhang disputerade med sin avhandling "Sustainable Business Innovation of Photovoltaic Water Pumping Systems" den 1 november 2018.

  Läs artikeln
 • Shengjun Ni, Organisk kemi

  Publicerad 2018-11-01

  Shengjun Ni disputerade med sin avhandling "Carbocation Catalysis for Organic Synthesis" 26 oktober 2018.

  Läs artikeln