Till innehåll på sidan

Doktorandintervjuer

 • Yi Yang, Avdelningen för tillämpad fysikalisk kemi

  Yi Yang.
  Yi Yang, doktorand på CBH-skolan.
  Publicerad 2023-03-16

  Yi Yangs doktorsavhandling fokuserar på design och syntes av kostnadseffektiva katalysatorer som används i bränsleceller och vattenelektrolysatorer. – Elektrolysörerna och bränslecellerna ansvarar ...

  Läs artikeln
 • Jonas Garemark, Fiber- och polymervetenskap

  Jonas Garemark
  Jonas Garemark. Foto: Jon LIndhe, KTH.
  Publicerad 2022-10-19

  Aerogeler skapas genom en okomplicerad och grön process i vanligt lut. De har en unik kombination av hög ytarea och styrka och kan bland annat användas som värmeisolering i vanliga byggnader och för a...

  Läs artikeln
 • Så kan äldre involveras i teknikutveckling

  Björn Fischer
  Björn Fischer. Foto: Jon Lindhe KTH
  Publicerad 2022-09-13

  I sin avhandling undersöker Björn Fischer, doktorand i Teknisk vårdvetenskap, hur man kan involvera äldre när man utvecklar ny teknik.

  Läs artikeln
 • Céline Montanari, Biokompositer

  Kvinna i labbrock.
  Céline Montanari. Foto: Gabriella Mastantuoni, KTH
  Publicerad 2022-02-02

  De senaste åren har utvecklingen av transparenta träbiokompositer, som framställs från delignifierat trä, väckt intresse eftersom materialen kombinerar attraktiva strukturella egenskaper med optiska f...

  Läs artikeln
 • Xuying Wang, Yt- och korrosionsvetenskap

  Xuying Wang.
  Publicerad 2021-12-08

  Xuying Wangs avhandling handlar om att förstå om olika metalliska föremål, metaller och legeringar kan frisätta nickel och kobolt i kontakt med olika kroppsvätskor. En metod har utvecklats för att bes...

  Läs artikeln
 • Fangyuan Chang, Teknisk vårdvetenskap

  Fangyuan Chang.
  Fangyuan Chang. Foto: Jon Lindhe, KTH
  Publicerad 2021-11-24

  I sin avhandling skriver Fangyuan Chang om digitaliseringen av trygghetslarmsystem på svenska vårdhem.

  Läs artikeln
 • Secil Yilmaz Turan, Bioteknologi

  Secil Yilmaz Turan.
  Publicerad 2021-10-27

  I sin avhandling skriver Secil Yilmaz Turan om utvecklingen av nya material ur biprodukter från jordbruket.

  Läs artikeln
 • Shirin Khaliliazar, Fiberteknologi

  Shirin Khaliliazar.
  Shirin Khaliliazar. Foto: Jon Lindhe, KTH
  Publicerad 2021-10-14

  I sin avhandling presenterar Shirin Khaliliazar tekniker som kan användas för att tillverka snabba och tillförlitliga självtester på papper och textil för att påvisa infektionssjukdomar som till exemp...

  Läs artikeln
 • Teng Wang, Neuronik

  Teng Wang
  Publicerad 2021-09-22

  Teng Wang försvarade sin avhandling "Electroosmosis based treatment approach for cerebral edema" den 20 september 2021. Hans forskning har redan uppmärksammats och han har varit på omslaget på två tid...

  Läs artikeln
 • Rickard Ånell, Omgivningsfysiologi

  Rickard Ånell i en tryckkammare.
  Rickard Ånell. Foto: Jon Lindhe. KTH
  Publicerad 2021-09-08

  Rickard Ånell försvarar sin avhandling ”Decompression strain during long-duration, high-altitude exposures” den 17 september.

  Läs artikeln
 • Gustav Svedberg, Bioteknologi

  Gustav Svedberg.
  Publicerad 2019-03-08

  Gustav Svedberg försvarar sin avhandling "Novel planar and particle-based microarrays for point-of-care diagnostics" den 22 mars 2019.

  Läs artikeln
 • Alagar Raj Paulraj, Kemiteknik

  Alagar Raj Paulraj.
  Publicerad 2019-02-03

  Alagar Raj Paulraj försvarade sin avhandling "Studies on Rechargeable Fe-air electrodes in Alkaline electrolyte" den 1 mars 2019.

  Läs artikeln
 • Linnea Nilebäck, Proteinvetenskap

  Linnea Nilebäck.
  Publicerad 2019-02-03

  Linnea Nilebäck försvarade sin avhandling "Expanded knowledge on silk assembly for development of bioactive silk coating" den 1 mars 2019.

  Läs artikeln
 • Joakim Engström, Fiber- och polymerteknologi

  Joakim Engström.
  Publicerad 2019-02-03

  Joakim Engström försvarar sin avhandling "Tailored adhesion of PISA-latexes for cellulose modification and new materials" den 22 februari 2019.

  Läs artikeln
 • Jennie Berglund, Fiber- och polymerteknologi

  Jennie Berglund,
  Publicerad 2019-01-10

  Jennie Berglund försvarar sin avhandling "Wood Hemicelluloses - Fundamental Insights on Biological and Technical Properties" den 1 februari 2019.

  Läs artikeln
 • Anna Ottenhall, Fiber- och polymerteknologi

  Publicerad 2018-11-21

  Anna Ottenhall försvarar sin avhandling "Antimicrobial Materials from Cellulose Using Environmentally Friendly Techniques" den 7 december 2018.

  Läs artikeln
 • Chi Zhang, Kemiteknik

  Publicerad 2018-11-02

  Chi Zhang disputerade med sin avhandling "Sustainable Business Innovation of Photovoltaic Water Pumping Systems" den 1 november 2018.

  Läs artikeln
 • Shengjun Ni, Organisk kemi

  Publicerad 2018-11-01

  Shengjun Ni disputerade med sin avhandling "Carbocation Catalysis for Organic Synthesis" 26 oktober 2018.

  Läs artikeln