Till innehåll på sidan

Yi Yang, Avdelningen för tillämpad fysikalisk kemi

Yi Yang.
Yi Yang, doktorand på CBH-skolan.
Publicerad 2023-03-16

Yi Yangs doktorsavhandling fokuserar på design och syntes av kostnadseffektiva katalysatorer som används i bränsleceller och vattenelektrolysatorer.

– Elektrolysörerna och bränslecellerna ansvarar för vätgasproduktion respektive användning. De två är viktiga verktyg för att uppnå koldioxidneutralitet och bidra till att mildra de globala klimatförändringar, säger Yi Yang.

Hur fungerar det?

– Bränsleceller omvandlar i allmänhet den kemiska energin av väte (i de flesta fall) och syre till elektricitet med elektrokemiska redoxreaktioner. Den är mycket effektiv och utan några koldioxidutsläpp. Vattenelektrolysörer spjälkar vatten till vätgas och syre med hjälp av grön el genererad från förnybara energikällor.

Vilken påverkan kan din forskning ha på samhället?

– Utvecklingen av kostnadseffektiva (Pt-fria) katalysatorer kommer att minska den totala kostnaden för bränsleceller och bränslecellsbaserade produkter som bränslecellsfordon. På det sättet kan bränslecellsbaserade produkter bli mer kommersialiserade och ge människor fler möjligheter att använda denna gröna energi i det dagliga livet utan att oroa sig för koldioxidutsläpp.

Hur blev du intresserad av detta ämne?

– Det går tillbaka till en av de första kurserna under mina grundutbildningar. Läraren, som också är min handledare, visade oss den fantastiska tekniken med bränsleceller och de relaterade nyckelmaterialen (katalysatorer), efter det blev jag fascinerad av ämnet och började min forskningsresa om bränslecellskatalysatorer.

Vilka utmaningar mötte du under din tid som doktorand?

– En av de största utmaningarna jag ställdes inför var när jag blev pappa 2019. Det var också runt den tid då pandemin bröt ut. Jag var tvungen att ta hand om barnet tillsammans med min fru och göra mitt bästa för att undvika infektion bland familjemedlemmarna. Jag behöver också tänka på mitt forskningsarbete och mina kurser. Det var en massa. Men till slut klarade jag det, med enorm hjälp och uppmuntran från min handledare och mina kollegor.

Avhandling: Platinum-free Electrocatalysts: Design, Synthesis, and Energy Applications

Kontakta Yi Yang: yiyan2@kth.se

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2023-03-16