Till innehåll på sidan

Jennie Berglund, Fiber- och polymerteknologi

Wood Hemicelluloses - Fundamental Insights on Biological and Technical Properties

Jennie Berglund,
Publicerad 2019-01-10

Jennie Berglund försvarar sin avhandling "Wood Hemicelluloses - Fundamental Insights on Biological and Technical Properties" den 1 februari 2019.

Vad handlar din avhandling om?

Den handlar om att förstå hur strukturen för trähemicellulosa påverkar dess egenskaper. Åtskilliga aspekter har beaktats, samt egenskaper av såväl biologisk som teknisk vikt såsom interaktion med cellulosa, flexibilitet, stabilitet och löslighet.

Har den någon koppling till KTH:s hållbarhetsmål och de globala målen för hållbar utveckling?

Ja. Hemicellulosa utgör runt 30 procent av trä, en förnyelsebar resurs som kan användas som råmaterial och som kan ersätta fossilbaserade produkter. Träets hemicellulosafraktion har dock en stor potential att användas på ett bättre sätt. Ett globalt hållbarhetsmål är ”att göra mer och bättre med mindre” och forskning som skulle kunna förbättra användningen av trä är därför väsentlig ur ett miljömässigt perspektiv.

Hur kan dina resultat användas i framtiden?

Att förstår rollen mellan struktur och egenskaper hos hemicellulosa är viktigt för utvecklingen av nya processer och produkter. Förhoppningsvis kan upptäckterna i detta arbete fungera som en bas för utvecklingen av nya hemicellulosatillämpningar. Därtill bidrar detta arbete till den biologiska förståelsen av hemicellulosans roll i växtens cellvägg.

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2019-01-10