Till innehåll på sidan

Alagar Raj Paulraj, Kemiteknik

Studies on Rechargeable Fe-air electrodes in Alkaline electrolyte

Alagar Raj Paulraj.
Publicerad 2019-02-03

Alagar Raj Paulraj försvarade sin avhandling "Studies on Rechargeable Fe-air electrodes in Alkaline electrolyte" den 1 mars 2019.

Vad handlar din avhandling om?

Den syftar till att utforska och utveckla lågkostnads järnelektroder och elektrokatalytiska syreelektroder for alkaliska järn-luftbatterier.

Har den någon koppling till KTH:s hållbarhetsmål och de globala målen för hållbar utveckling?

Ja, den allmänt spridda integreringen av förnybar energi kräver ett storskaligt lågkostnadsbatteri. I vårt forskningsarbete har vi försökt använda elektrodmaterial från hållbara beståndsdelar.

Hur kan dina resultat användas i framtiden?

I vårt arbete syntetiseras olika billiga material med låg miljöpåverkan och enkla framställningsmetoder. Deras prestandametoder undersöks. Våra fynd kan underlätta utvecklingen av kostnadseffektiva material för järn-luftbatterier.

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2019-02-03