Till innehåll på sidan

Utbildning

Här utbildas Sveriges cybersoldater.

Försvarsmakten har givit forskare vid CDIS i uppdrag att utbilda värnpliktiga cybersoldater. Det är en avancerad och krävande utbildning och uttagningen är mycket selektiv.

Uppdragsutbildningen har utvecklats i samarbete med Försvarsmakten för att bli en del av vårt värnpliktiga cyberförsvar. Här får de värnpliktiga soldaterna rätt kunskaper för att bland annat kunna identifiera risker, bygga säkra system, detektera intrång, hantera angrepp och återställa drabbade system och verksamheter efter ett intrång.

CDIS har byggts upp med målet att ha särskilt starka band mellan forskning och utbildning. Därför finns en viktig överlappning mellan olika roller, som mellan forskningscentrumets ledningsgrupp och utbildningsledning. Allt för att resultaten från forskningen så snabbt som möjligt ska kunna höja kompetensen inom cybersäkerhet och informationssäkerhet. 

Vill du veta mer utbildningen ta gärna kontakt med utbildningskoordinator Charlotta Ridderstråle, charlotta.ridderstrale@mil.se , eller Gunnar Karlsson, gk@kth.se .