Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Digitala preventivmedel

– kan de bli bättre?

Publicerad 2019-06-03

Nya digitala preventivmedel har väckt stor uppståndelse. Från godkännandet i Europa och USA, och uppståndelsen i Sverige då flera oönskade graviditeter rapporterades till raketkarriären inom start-up världen där företaget Natural Cycles, som gör den första godkända appen, tagit in 345 miljoner kronor i riskkapital.

Digitala preventivmedel beräknar kvinnans risk att bli gravid utifrån sensordata och matematisk analys. För alla produkter finns det möjlighet till förbättringar, i allt från affärsmodell, kundrelationer, till tekniska lösningar, säger Peter Händel, forskare på KTH, men det mest viktiga för ett preventivmedel är trots allt att oönskade graviditeter undviks, fortsätter han.

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel från Kungliga Tekniska högskolan KTH och University of Oxford visas att om kroppstemperaturen mäts i munnen en gång per dag så finns det potential för förbättring. Det verkar finnas en osäkerhet i bestämmandet av tidpunkten för kvinnans ägglossning på grund av mätmetoden. Genom att använda en mer effektiv mätmetod av kroppstemperatur bör vi kunna få ett mer tillförlitligt digitalt preventivmedel med färre oönskade graviditeter som följd.

- Vi har från denna inledande studie däremot inga svar på hur mätmetoden ska förbättras, säger Peter Händel, och fortsätter, – Vi vet inte heller hur en sådan förbättring relaterar till möjliga förbättringar exempelvis att använda annan, mätbar information från människokroppen, eller via andra typer av sensorer.

Peter Händel and Johan Wahlström, "Digital contraceptives based on basal body temperature measurements," Biomedical Signal Processing and Control, Volume 52, July 2019, Pages 141-151.

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1746809419301168