Till innehåll på sidan

Ett nytt karriärnätverk för Future DigiLeaders vid KTH och globalt

Publicerad 2019-12-10

Vilka karriärvägar väntar unga forskare idag? Vilken roll vill de spela som framtidens ledare av digitaliseringens teknologier? Hur bör en positiv forskningsmiljö se ut enligt dem? 

25 november samlades 45 internationella, kvinnliga forskare intresserade av digitalisering till en karriärworkshop för Future DigiLeaders. Evenemanget innehöll föreläsningar, paneler, studiebsök, möten med akademiska förebilder samt skräddarsydda nätverksträffar med relevanta forskare och industrirepresentanter. Mötet var samordnat med konferensen Digitalize in Stockholm, 26-27 november. 

Deltagarna i Future DigiLeaders välkomnades till KTH av Annika Stensson Trigell, vice rektor för forskning, följt av en presentation och diskussion om karriärvägar och strategier, modererat av Charlotta Holgersson, INDEK. Fokus för dagen var på jämställdhet och mångfald i organisationer, där erfarna och framgångsrika forskare som bland andra Kia Höök, Danica Kragic and Marina Petrova delade sina erfarenheter.

Forskningsperspektiv och utmaningar för kvinnor i akademin

Jana Tumová, biträdande lektor på Avdelningen för robotik, perception och lärande vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap, arrangerade eventet och sammanfattade dagen som otroligt givande.

– Vi bjöd in forskare inom det breda temat digtialisering och teknologier vilket öppnade för nya perspektiv och mer otraditionella ämnen. Jag var särskilt glad att se hur många av de forskarna som rest hit som var intresserade i hur digitalisering påverkar våra samhällen och människa–maskin-interaktion samt design. Det gav nya insikter och kontakter för framtida, verkligen tvärvetenskapliga samarbeten, säger Jana Tumová.

– Vi hade en mycket öppen och rak stämning och kommunikation i workshopen. Som kvinnliga forskare inom digitalisering arbetar vi i typiskt manligt dominerade grupper. Många erfarenheter som vi går igenom, och tror är individuella, är faktiskt delade av andra. Det är viktigt att skapa tillfällen där en minoritet blir en majoritet och prata om hur vi kan förändra till det bättre, fortsätter Jana Tumová.

Öppenhet och nätverkande för framtida samarbeten

Anna Lukina, posterdoktor i Henzinger group vid Institute of Science and Technology Austria med inriktning på Safe and Explainable AI for control of Autonomous Systems, var en av deltagarna och på Stockholms stadshus, kvällen efter Future Digileaders, träffade hon Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr.

– Jag var så förvånad över den öppenhet och vänlighet vi möttes av från stadens finansborgarråd. Hon var verkligen ivrig att lära sig mer och hon tror att livslångt lärande är avgörande för kommande digitalisering. Vi var eniga om att insamling av stora mängder data kan både skapa enorma fördelar samt allvarliga aspekter kring säkerhet och integritet, säger Anna Lukina. 

– Jag tror att initiativet Digital Futures kommer att ägna mycket uppmärksamhet åt dessa utmaningar. Konferensen var inspirerande för mig, både personligen och för min yrkesroll. Det är viktigt i denna fas i min karriär att träffa andra unga forskare för utbyta tankar om framtidens ledarskap, i den akademiska världen i allmänheten och inom digitalisering i synnerhet. Dessutom fick jag ett bättre perspektiv på viktiga aspekter att ta i beaktande genom det jag fick lära mig om svenskt näringsliv, utbildning och samverkan. Att komma till Stockholm och träffa professorer och experter inom mitt område kommer förhoppningsvis leda till nya samarbeten, avslutar Anna Lukin. 

Nätverket kommer att fortsätta att dela insikter, erfarenheter och idéer via etablerade kanaler i sociala nätverk och via individuella kontakter vid KTH och i Stockholm.

Kontakt 

Vill du veta mera? Vänligen skicka dina frågor till nätverkets funktionslåda.

Mejla Future DigiLeaders

Projektgrupp som organiserar eventet är: Jana Tumová, Sonja Buchegger, György Dán, Shiva Sander-Tavallaey och Anders Österlund.

Future DigiLeaders 2019 webbplats

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2019-12-10