Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Prisad forskning ska utveckla framtidens energimarknader

Publicerad 2023-03-21

Maximera social välfärd och integrera förnybara energikällor i energisystemet. Det är vad två metoder med primärt fokus på att beräkna kapacitet och underlätta gränsöverskridande integration av elhandel har potential att bidra till.

Målet med forskningen är att simulera och studera det dagliga beteendet och interaktionen mellan marknadsaktörer på den internationella elmarknaden med hjälp av en agentbaserad modell med öppen källkod.

Ett energilandskap i förändring

I modellen används två beräkningsmetoder för flödesbaserad och tillgänglig överföringskapacitet. Modellen fungerar som ett verktyg för beslutsfattare, tillsynsmyndigheter och ekonomer för att förbättra den dagliga elmarknaden och lösa viktiga policyutformningsfrågor.

Forskningen har uppmärksammats av den europeiska industriorganisation ”European Energy Exchange Group”, vilket visar på att arbetet anses vara mycket viktigt om inte avgörande för att studera det förändrade energilandskapet.

 Priyanka Shinde
Dr Priyanka Shinde

Forskaren Priyanka Shinde, som tagit sin doktorsexamen från Avdelningen för Elkraftteknik, ligger bakom den prisade modellen.

– Jag är glad att potentialen i vårt forskningsarbete för de framtida energimarknadsfrågorna fått ett sådant erkännande, säger forskaren Priyanka Shinde. För att bekämpa klimatförändringarna behöver vi tillsammans ta ett helhetsgrepp. Därför kommer arbetet med att utveckla framtidens energimarknader för olika delar av världen att vara mycket viktigt.

Energimarknader från produktions- och konsumtionssidan

Varje specifik energimarknad har sina unika egenskaper på grund av de regionspecifika egenskaperna för exempelvis produktion, konsumtion och nätegenskaper. Modellerna med öppen källkod kommer att erbjuda mer transparens och därmed möjlighet att skräddarsys efter de specifika kraven i en viss region.

Det kommer också att vara viktigt att utveckla och presentera generaliserade ramverk som kan hjälpa olika marknadsaktörer att fatta optimala beslut som inte gynnar bara dem utan också samhället i stort. De åtgärder som vidtas av nyckelaktörerna på marknaden, både på kort och lång sikt, kommer att påverka energilandskapet. Samtidigt behöver det skapas möjligheter för mindre aktörer att verka på marknaden, både från produktions- och konsumtionssidan.

Nå målen för minskade utsläpp av koldioxid

Det kommer bli viktigare än någonsin att utformna energimarknader som underlättar samordning mellan olika resurser. De utmaningar vi kan lösa just nu kommer att avgöra våra framtida utmaningar.

– Jag är optimistisk när det gäller att nå målen för minskade utsläpp av koldioxid. I framtiden kommer det att ske förändringar i både utbud och efterfrågan av energikällorna och vilken roll varje aktör skulle spela på marknaden. Nyare aktörer, som till exempel energilagring, skulle också dyka upp, säger Shinde.

– Jag är hedrad, tacksam och glad över att bli uppmärksammad för mitt forskningsarbete under min doktorsutbildning. Ärligt talat, när jag arbetade med det så var det inget jag tänkte på. Tanken var att göra mitt bästa, att flytta gränser och bidra till energiomställningen, avslutar hon.

Kontakt: