Till innehåll på sidan

Jakob Nordström invald i Sveriges unga akademi

Publicerad 2018-09-03

Sveriges Unga akademi välkomnade nyligen åtta nya medlemmar, och en av dessa var universitetslektor Jakob Nordström. I sin nya roll hoppas Jakob kunna driva bland annat frågor rörande forskningens finansiering och villkor.

Hej Jakob Nordström, ny ledarmot i Sveriges unga akademi. Hur känns det att ha blivit invald?

– Det känns roligt och spännande, men också lite omtumlande.

Finns det särskilda frågor som du kommer driva i din nya roll?

– Jag halkade in på forskarbanan för att det var så roligt, men jag tror också att forskning är oerhört viktigt och att det därför är avgörande att den kan bedrivas under bra villkor. Om vi vill ha världsledande forskning i Sverige måste vi ställa höga krav på våra forskare, men forskarna behöver också få möjligheter att möta dessa krav. Finansiering för egen forskning behöver vara en självklar del av tjänst som lektor eller professor. Forskare och lärare måste få fokusera på det de kan bäst istället för att överhopas med allt mer administrativt arbete. Svenska lärosäten behöver bli mer självständiga, så att forskningen kan stå fri och göra prioriteringar som inte beror av dagskonjunkturen. Det är några av de frågor som jag vill försöka påverka som ledamot i Sveriges unga akademi.

Du är universitetslektor vid avdelningen för teoretisk datalogi. Vad forskar du kring just nu?

– Datorer finns överallt idag – på jobbet, i bilen, i vardagsrummet, t.o.m. i mobiltelefonen i fickan – och har förändrat världen nästan till oigenkännlighet. Ändå är dessa makalösa manicker i grund och botten förvånansvärt enkla och dumma: allt de kan göra är att skyffla runt ettor och nollor enligt förutbestämda instruktioner, så kallade algoritmer. Hur långt kan man nå med sådana beräkningsmaskiner? Finns det någon gräns för vad som kan lösas med mekaniska beräkningar? Att förstå sådana frågor är ytterst vad min forskning handlar om.

Jag är särskilt intresserad av att undersöka knepiga kombinatoriska optimeringsproblem, som är av fundamental matematisk betydelse men också har många tillämpningar ute i industrin. Jag har som mål att formellt bevisa att de algoritmiska metoder som utvecklats hittills inte kan rå på dessa problem, men också parallellt att uppfinna nya algoritmer som har potential att bli dramatiskt mycket mer effektiva än de metoder som används idag.

Presentation av Jakob Nordström hos Sveriges unga akademi

Kontakt

Jakob Nordström
Jakob Nordström

Om Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på tre ben: tvärvetenskap, forskningspolitik och utåtriktat arbete. Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till unga. Inom akademin möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har idag 33 ledamöter.

Sveriges unga akademis webbplats

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2018-09-03