Till innehåll på sidan

Nyinstallerade professorer i elektroteknik och datavetenskap

Publicerad 2019-12-09

På KTH:s akademiska ceremoni i november installerades 19 professorer varav hela sju hör till Skolan för elektroteknik och datavetenskap. De presenteras nedan med varsin video.

Andris Vaivads

Carlo Fischione

Petter Ögren

Sonja Buchegger

Tobias Oechtering

Vladimir Vlassov

Zhounghai Lu

KTH:s akademiska ceremoni

KTH:s promotions- och installationshögtid 2019 ägde rum i konserthuset den 15 november. KTH promoverade 191 nya doktorer och installerade 19 professorer i deras ämbete. De nya professorer som fått sin tjänst under perioden 1 september 2018 -1 september 2019 deltog.

Om KTH:s promotion och installation 2019

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2019-12-09