Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Samarbete bakom unik AI utbildning

Bild visar ett huvud och nätverkspunkter som symbol för artificiell intelligens
Artificell intelligens och maskininlärning är grunden i en uppdragsutbildning som KTH och Ericsson tagit fram tillsammans. (Foto: Istock)
Publicerad 2020-12-21

KTH har tillsammans med Ericsson tagit fram en unik uppdragsutbildning inom maskininlärning och AI. Just nu sitter 30 Ericsson-ingenjörer runt om i världen och läser kursen.

– Det här är ett otroligt spännande initiativ och Skolan för elektronik och datavetenskaps första stora uppdragsutbildning, säger professor Carlo Fischione , programdirektör för utbildningen som involverar tre olika avdelningar på skolan.

Arbetet med att ta fram utbildningen, som heter Data Science Micro Degree Program har präglats av pionjäranda där forskare från Ericsson och professorer på KTH bildligt talat slagit sina kloka huvuden ihop för att skapa ett koncept med ett innehåll som svarar mot företagets kompetensutvecklingsbehov.

– Det är en fascinerande dynamik där vi hela tiden får möjligheten att lära av varandra kring den allra senaste tekniken och kunskapen på området på en väldigt avancerad nivå, säger Carlo Fischione.

Tekniken som blivit allt mer avancerad på vägen mot maskininlärning. (Från Carlo Fischiones VR-projekt Machine Learning over Networks).

Kompetensen det handlar om är alltså att kombinera och utveckla telekommunikation, artificiell intelligens och maskininlärning för att bland annat hantera allt större datamängder smartare, snabbare och säkrare.

– Utvecklingen av komplexa AI-system leds av Silicon Valley och företag som Google. Det här är en möjlighet för KTH att positionera sig som världsledande och för Ericsson att säkra en bra plats på AI-tåget, säger professor Mikael Skoglund , KTH, som är partneransvarig för det strategiska partnerskapet med Ericsson.

Efterfrågats länge

Uppdragsutbildning, för att bygga på kompetens, mitt under brinnande yrkesliv, med den allra senaste kunskapen är något som industrin efterfrågat länge och som KTH velat förverkliga lika länge - som en del av sin fort- och vidareutbildning. Kurser som getts tidigare har ofta varit redan befintliga kurser som anpassats till industrin – inte som i det här fallet byggts upp från grunden tillsammans med ett företag.

I takt med att statsmakterna satsar på det livslånga lärandet och KTH bygger en organisation för det passar den här utbildningen alla inblandade väldigt väl.

En pilotutbildning

– Utbildningen i avancerad intelligent mjukvara är en slags pilot och ett initiativ som inspirerar. Det ligger helt i linje med KTH:s satsning på den här typen av utbildningar i framkant som matchar våra partners och omvärldens behov, säger Mikael Östling , prorektor på KTH.

Den snabba omställningen till data-drivna system och arbetssätt i industrin kräver kompetensförstärkning inom AI, i många fall genom vidareutbildning på universitetsnivå, enligt Erik Ekudden teknikchef på Ericsson som menar att kombinationen av unik svensk industridomänkompetens och AI är centralt för svensk konkurrenskraft i den digitala omställningen. Omställningen bygger på en digital infrastruktur med hög kvalitet och tillgänglighet, byggd på mobil teknik med 5G och nätverks-AI, vilket är Ericssons fokus.

– För att ta ett ytterligare steg och erbjuda de mest avancerade ingenjörerna och forskarna vidareutbildning har vi nu tillsammans med KTH startat det nya programmet - ett viktigt och spännande upplägg som vi tror kommer att vara mycket attraktivt, säger Erik Ekudden.

Om kursen

Kursen Data Science Micro Degree Program är byggd i tre moduler varav en etapp forskas fram gemensamt under utbildningens gång. Varje modul är värd 5 hp. Den startade i början av november och avslutas i maj nästa år. Utbildningen motsvarar omkring 20 studietimmar i veckan.

Text: Jill Klackenberg