Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vad händer när AI skapar mer konst och musik?

Foto av en målning föreställande en person i halvfigur.
Konstverket ”Edmond de Belamy” anses vara genombrottet för AI-skapad konst (bilden är beskuren). (Foto: Obvious)
Publicerad 2020-12-21

Våra datorer tar en större plats i det kreativa arbetet att skapa konst, artiklar och musik. Därmed uppstår en rad nya utmaningar och bland dem finns etiska, ekonomiska, kulturella samt lagliga frågeställningar. KTH-forskaren André Holzapfel har fått ett anslag om sex miljoner kronor fördelat över fyra år för att forska vidare i ämnet.

Porträtt på André Holzapfel.
André Holzapfel, forskare inom medieteknik.

Det var en tidsfråga innan den artificiella intelligensen (AI) även skulle göra karriär som konstnär, musiker och författare. Genombrottet kan betraktas ha kommit 2018 då det franska konstnärskollektiven Obvious med AI och algoritmer skapade ett konstverk baserad på 15 000 porträttbilder. "Edmond de Belamy" hette den, och såldes något senare för drygt 4 miljoner kronor av auktionshuset Christie's i New York.

Teknikens intåg i den kreativa världen väcker frågor. Kreativ AI, eller artificiell kreativitet, placerar upphovsrätten under lupp.

– Upphovsrätten är den största elefanten i rummet när det gäller kreativ AI. Hur ska människor som skapat konst också kunna få sin beskärda del av nya förtjänster som görs av samma konst? I fallet med kreativ AI: vem eller vilka är det som bidragit? Både de som ställt upp med data för att träna den artificiella intelligensen och ingenjörerna som utvecklat AI-tekniken har medverkat. Och även den eller de som sedan använder mjukvaran, säger André Holzapfel , forskare på avdelningen Medieteknik och interaktionsdesign på KTH.

Dags att bli rädd

Han menar dock att diskussionen långt ifrån är ny. Den intensifierades redan när låtremixar och mashups kom, det senare en teknik för att kombinera två eller flera låtar genom att lägga sången från en låt över musiken från en annan. Enligt André Holzapfel kommer den diskussionen nå nya komplexitetsnivåer när kreativ AI används i allt större utsträckning.

Innebär kreativ AI att det är dags för konstnärer och andra kreatörer att bli rädda på allvar? Ja, och nej.

– När det kommer till en rättvis behandling av kreativa människor och deras arbete så har de under en väldigt lång tid haft anledning att vara skraja, inte minst när det kommer immateriella rättigheter som bygger på antika principer och regler. Å ena sidan kommer kreativ AI att fortsätta skapa spänningar på området, å andra sidan kommer artificiell kreativitet att erbjuda en rad nya möjligheter att skapa.

Kreativ AI inspirerar

Vilket leder fram till frågorna "Behöver vi verkligen AI-skapad musik, konst och text?" och "Vad kan AI skapa som inte vi människor klarar av?". Enligt André Holzapfel sitter varje enskild kreatör med svaren på dessa frågor.

– Teknik och samhälle har under alla tider påverkat och omformat varandra. Konstnärer har alltid plockat in nya tekniker i sitt skapande. Ett av de centrala målen med detta forskningsprojekt är att undersöka hur musiker, konstnärer och andra vill använda kreativ AI. AI-skapad konst kan störa oss, eller inspirera. Den största potentialen för en kreatör skulle kunna vara det senare: Att kreativ AI knuffar artisten åt ett håll vederbörande aldrig annars hade tänkt eller tagit.

Forskningsanslaget till André Holzapfel kommer från det nationella forskningsprogrammet WASP-HS, som ekonomiskt backas upp av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta André Holzapfel på 072 - 566 04 18 eller holzap@kth.se.

Fler KTH-projekt med anslag från WASP-HS:

Förutom André Holzapfel får även flera andra KTH-forskare anslag från WASP-HS.

Porträtt på Mats Engwall.
Mats Engwall

Mats Engwall och Emrah Karakaya  ska undersöka hur AI och autonoma system kommer att påverka svenska industriföretag. Utgångspunkten är att stora teknikskiften tenderar att skaka om gamla branschstrukturer och etablerade affärsmodeller. Anslaget är sex miljoner kronor fördelat över tre år.

Porträtt av Olov Engwall
Olov Engwall

Sociala robotar öppnar nya möjligheter för AI-stöd vid inlärning eftersom de efterliknar mänsklig kommunikation mer än konventionella skärmbaserade metoder. KTH-forskaren Olov Engwall  ska ta vara på dessa möjligheter genom att utveckla robotburna AI-system för inlärningsstöd anpassade efter elevers olika språkliga, kulturella och erfarenhetsmässiga bakgrund.

Till forskningsprojektet om kreativ AI kommer en tankesmedja att knytas. Den består av Georgina Born (Oxford University), Martin Scherzinger (New York University), Mark Coeckelbergh (University of Vienna), Maria Iglesias (Joint Research Centre, European Commission), Francis Lee (Chalmers) och Daniel Pargman  (KTH).